DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Švicarska metoda dimenzionira kolnik na osnovi nosivosti donjeg stroja
puta po CBR-metodi, zat´m dubine smrzavanja, hidroloških prilika i opasnostima
na mraz. Spomenutu metodu uputno je primijeniti da bi se utvrdile potrebne
debljine kolnika u pogledu opasnosti štetnog djelovanja mraza. Smatram
da će se kolnici šumskih puteva dimenzionirati samo u onim slučajevima
protiv štetnog djelovanja mraza kad nije potrebna prevelika debljina kolnika.
Takvo dimenzioniranje ipak je korisno provesti jer će poslužiti kao upozorenje
da se moraju poduzeti zaštitne mjere kod niskih temperatura, ukoliko zbog materijalnih
izdataka nismo mogli dimenzionirati i s obzirom na taj utjecajni faktor.


Metoda grupnog indeksa ili Colorado-metoda s modifikacijom po Aichhornu
uzima kod dimenzioniranja u obzir osobine tla (grupni indeks), gustoću prometa,
hidrološke prilike te dubinu djelovanja mraza. Kod ove metode rezultati dimenzioniranja
odgovaraju praktičnoj primjeni osim kod nepovoljnih klimatskih
prilika i jačeg djelovanja mraza. S toga razloga je prof. Aichhorn tu američku
metodu adaptirao za evropske prilike. Postupak kod primjene spomenute me"
tode je jednostavan isto kao i potrebna oprema. Nedostatak tog postupka je u
tome što se ne uzimaju u obzir kvalitete materijala u nosećim slojevima kolnika.
Premda su rezultati koji se odnose na debljinu kolnika aproksimativni, ipak je
ta metoda upotrebljiva za dimenzioniranje kolnika šumskih puteva jer se na
temelju te metode dobivaju bar orijentacijski podaci.


Razumljivo je da se mogu primijeniti i ostale metode koje su u upotrebi
kod javnih puteva za izradu glavnih projekata odnosno njihove izvedbe. Pri
primjeni tih metoda za kolnike šumskih puteva imaju prednost one metode kod
kojih pored ostalih faktora dolaze do izražaja i specifični faktori šumskih puteva.
S toga razloga — među ostalim — u Čehoslovačkoj J. Beneš na osnovi
ispitivanja preporučuje primjenu metode prof. Ivanova za dimenzioniranje javnih
puteva prigodom dimenzioniranja kolnika šumskih puteva. Ta je metoda
također pogodna i za proračun ojačanja postojećih kolnika, pa se i zbog toga
preporučuje, s obzirom da se kod nas često vrše rekonstrukcije šumskih puteva
animalne sprege na motorizirani promet, kojom prilikom nastaje potreba ojačanja
kolničke konstrukcije. Kod navedene metode se pretpostavlja da su deformacije
elastične kao i da se uzima u obzir zakonitost rasprostiranja tlaka,
ovisno o dubini slojeva. Dozvoljene granične deformacije iznose od 0,85 cm (za
asfalt-betonski zastor) do 1,8 cm (za šljunkoviti materijal), a njihova veličina
ovisi o gustoći prometa, njegovoj strukturi, nosivosti tla ili građevinskog materijala
u kolničkoj konstrukciji. Nosivost tla u kolničkoj konstrukciji odnosno
modul deformacije utvrđuje se pomoću pokusa s krutom okruglom pločom.


Kod provedbe dimenzioniranja kolnika šumskih puteva bilo bi korisno upotrijebiti
bar dvije metode kako bi se dobili usporedivi rezultati.


Prednost primjene metoda dimenzioniranja je i u tome, što daju ekonomsku
podlogu za analizu i ocjenu upotrebe pojedinih vrsta kolnika. Pri toj ana"
lizi imaju utjecaja — pored ostalih — i takvi faktori koji se moraju unaprijed
predvidjeti za neki vremenski period na osnovi postojećih prilika kao npr. gustoća
prometa i njegova struktura. Ako se kod takve prognoze uzme preveliki
koeficijent sigurnosti, dobivamo predimenzionirane kolničke konstrukcije koje
iziskuju nepotrebne izdatke. U obrnutom slučaju — kod preniskog dimenzioniranja
— dolazi do destruktivnog djelovanja prometnih vozila i oštećenja kolnika.