DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 32     <-- 32 -->        PDF

teško procijeniti postotak smanjenja asimilacijske površine. Jasno je da se ovdje
ne radi o vrlo velikom smanjenju asimilacijske površine, ali je ipak neizvjesno
i nesigurno brzom procjenom na prečac utvrditi postotak smanjenja iglica u tojsastojini. Zato sam pristupio mjerenju i observaciji. U odsjeku VII, 4, b, položene
su po principu slučajnosti 3 primjerne pruge, širine od 10 metara, s ukupnom,
duljinom od 1000 metara, što će reći 1 ha ili po prilici 5% od ukupne površine
odsjeka. Na tim prugama mjereni su prsni promjeri svih stabala iznad taksacijske
granice od 10 cm. No pored toga dalekozoro m su motrene krošnje
svakog izmjerenog stabla i pritom je ocjenjivan gubitak iglica u postocima
od 0 do 100, gdje 0 znači zdravo stablo a 100 znači suho jelovo stablo bez iglica;
10% znači da je uništeno 10% iglica odnosno da sadašnja asimilacijska povr-


TabcLa 1


5umarija Zat esina odi eL: VII 4 b (Tuš ki Laz) Mjereno: 1´ . 5.13 6 9.


12,5 17,5 2 2,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 6 2,5 67,5 72,5 77 5 82,5


r^
r


UM ilii ml
Uli Uli uu Lili liU UU
1*1 trn (Ft Ftrf iTtl ml


trt


0 III Kl HUK m nm ™ Iffl * m ni i Uli i II« i III Ml 1 iHl i U I
II I


-(43


Uli uii iui


-IO «I I III H mm M im i IH Ml «mm mi i« i m Iffl Kl I
II m I
II I -100

II
20 I I i H Uli ni m» I i I 25
30 I
II ni I 1 7
40
50 i 1


60


70


ÖO
30


100 I i I 3
-M 17 16 25 30 2

r


11,6 16,5 15,5 2 4,0 2 7,3 22,1 3 7,6 2,2,6 30,8 10,5 -11,» 7.8 6,7 2 1 2 58*


r


A 2,* 0.5 °,5 1,0 2,1 1,3 2,*

Vi M,0 2,3 3.1 h,0 7 0 2,3 6,0 io,a 9,* 1,5 3,2 2,5 1,x 0 0 738


Primjerne pruoe :
Obr 1x 113=1<|3,0 273
0,3 x ^00 = 30,0 2 5 8,1 pz z0´6 .ioo=7 4 Ji Dužina: 1000 m
0,8 x 25 = 20,0


273 Širina : 10 m


0,7 x 7 = Vs
05 X 1 = 0 5 Površina: 1 ha
ST 258,<,


D= prsni promjer stabLa.


J<= postotak smanjenja. kroSnje iboa napada jelovoo molira


šina iznosi 0,9 u odnosu na punu krošnju, 20% znači da je uništeno 20% iglica
itd. Za tu svrhu konstruirao sam posebni manual u formi tabele 1. Iz te se tabele
vidi postotak smanjenja asimilacijske površine. Od ukupno 279 stabala/ha
ima


s neoštećnom krošnjom 143 stabla
sa 10% smanjenom asimilacijskom površinom 100 »
sa 20% » » » 25 »
sa 30% » » » 7 »
sa 50% » » » 1 »
sa 100% » » » 3 »


UKUPNO: 279 »