DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Ovo se može napisati i na ovaj način:


1 X 143 = 143
0,9 X 100 = 90,0
0,8 X 25 = 20,0
0,7 X 7 = 4,9
0,5 X 1 = 0,5


Ukupno: 258,4


Brojka od 258,4 znači sadašnje stanje asimilacijske površine. Ako to stanje
usporedimo sa stanjem prije oštećenja (279), dobit ćemo razliku od 20,6. Ta raz~
lika nam daje podatak o smanjenju asimilacijske površine, koji u postocima


20,6
iznosi: — . 100 = 7,4%.
279


To znači da je u istraživanoj sastojini asimilacijska površina smanjena za
7,4%. Na analogan način dobili smo postotke smanjenja asimilacijske površine
u pojedinim debljinskim stepenicam kako slijedi:


D 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5
% 17 2,9 3,1 4,0 7,0 7,9 8,2 10,8 6,6 4,5 9,2 2,5 4,2 0 0


Po istom postupku utvrdili smo postotak smanjenja asimilacijske površine
u cijeloj gospodarskoj jedinici »Belevine« šumarije Zalesina. Dobili smo podatke
koji su prikazani u tabeli 2.


Šumsk ski pre ijel Odjel Površina Smanjenje asimilacijske
ha površine u %
VII, 1 a 11,3 6
VII, 1 b 21,5 7
VII, 1 c 19,7 5
VII, 1 d 23,2 10
VII, 1 e 8,7 5
VII, 1 f 18,4 7
VII, 2 a 22,4 7
VII, 2 b 25,0 7
VII, 2 c 22,1 8
VII, 3 a 17,6 7
VII, 3 b 18,6 Ü
vn, 3
VII, 4
c
a
18,1
12,7
7
13
VII, 4 b 21,0 7
VII, 4 c 11,2 8
Ukupno: 271,15


Na stalnim pokusnim plohama gdje su sva stabla numerirana, može se utvrditi
postotak gubitka asimilacijske površine na isti način. Uzeli smo u razma