DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 34     <-- 34 -->        PDF

tranje pokusnu plohu u Sungerskom Lugu, gdje na površini od 1 ha ima 300
stabala. Po istom postupku smo utvrdili da je stanje (22. V 1969.) ovakovo:


zdravih stabala s neoštećenom krošnjom ima 214


sa 5% smanjenom asimilacijskom površinom ima 50 stabala


sa 10% » » » 16 »


sa 15% » » » 13 »


sa 20% » » » 5 »


sa 25% » 1 »


sa 30% » 1 »


Ukupno: 300 stabala


Iz ovih se podataka može izraunati da se na pokusnoj plohi »Sungerski Lug«
radi o smanjenju asimilacijske površine od 5%. Ovo je primjer neznatnog oštećenja.
U takvom slučaju treba ocjenjivanje gubitka iglice procjenjivati u % od
0—5, od 5—10, od 10—15 itd.


Na drugoj stalnoj pokusnoj plohi u Belevinama utvrdili smo postotak sma


njenja asimilacijske površine u iznosu od 10.


Postavlja se pitanje čemu nam služe takvi podaci. Odgovor se nazire tako
reći sam od sebe. Na temelju podataka o smanjenju asimilacijske površine jelovih
šuma po odjelima i gospodarskim jedinicama imat će operativa čvrstu dokumentaciju
o oštećenju koje su jelov moljac i ostali štetnici prouzrokovali. Na
temelju takve dokumentacije može se napraviti plan za neposrednu akciju u
pogledu zaštite i šumsko-uzgojnog tretmana. Istovremeno će nauka imati također
čvrstu osnovicu da istraži korelaciju između smanjenja asimilacijskog aparata
i gubitka prirasta. To će se moći dobro izvršiti na stalnim pokusnim plohama
gdje su sva stabla numerirana i za koje postoje podaci o njihovom individualnom
prirastu a od sada imamo podatke i o postotku gubitka iglica. Pored
toga moći ćemo sa više sigurnosti pratiti da li oštećenja krošnje dalje napreduju,
da li se krošnje oporavljaju, koji postotak gubitka iglica je kritičan, kakve
intervencije su korisne itd. itd.


LITERATURA


Androi ć M.: Važnost poznavanja gustoće populacije i njeno određivanje kod bo


rova četnjaka, Šumarski List br. 9—10, str. 320—323, 1969. god.
Androi ć M. i Klepa c D.: Problem sušenja jele u Gorskom Kotaru, Lici i Slo


veniji, Šumarski List br. 1—2, str. 1—13, 1969. god.
Opaličk i K.: Mineri i defolijateri jele i njihovo učešće u procesu sušenja sasto


jine jele, Šumarski List br. 3—4, str. 69—84, 1970. god.
Sp a i ć I.: Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih iglica (Argyresthia
funđella F. R.), Šumarski List br. 5—6, str. 165—189, 1968. godina.
Spai ć I.: Stanje zaraze i´suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia funđella F.


R.) u 1969. godini, Šum. List br. 11—12, str. 387—397, 1969. god.