DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 35     <-- 35 -->        PDF

U DK 634.0.221.4:634.0.611 .614:634.0.654


ULOGA OMJERA SMJESE U ODREĐIVANJU SMJERNICA GOSPODARENJA
(ODNOSNO ODREĐIVANJE ETATA) POMOĆU TABELA NORMALNIH MASA
U PREBORNIM ŠUMAMA (Fagetum dbietetosum croat. Horv.)


Ing. ZVONIMIR TOMAC, Rijeka


Omjer smjese smatra se u prebirnoj mješovitoj šumi značajnim pokazateljem
biološke i ekonomske ravnoteže kako normalne tako i stvarne mase, odnosno
pokazateljem optimalnosti šumske proizvodnje.


O normalnoj (minimalnoj, optimalnoj . . .) zalihi prebirnih šuma pisano je,
te je više autora fiksiralo zalihe, koje se međusobno malo razlikuju, uhodane
su, teorija i praksa ih priznaju i primjenjuju, te su one osnova svim uređajno
gospodarskim propisima. Međutim izračuni su vršeni za čiste sastojine — jele
ili bukve. U prirodi postoje pretežno mješovite šume (Fagetum abietetosum), te
se odmah problem primjene (upotrebe) tih normala oblikuje u tri komponente.zaliha kao takova u mješovitoj šumi za svaku pojedinu vrstu

odnos iste (zalihe jedne vrste) prema drugoj (zalihi druge vrste) definiran
pojmom »omjer smjese«prikladni »ključ« za primjenu podataka iz postojećih tabela čistih sastojina,
na mješovite sastojine.
Razmotriti će se baš treća komponenta: problem upotrebe tablica normala
čistih sastojina na mješovite šume za koje se do sada primjenjuju tablice čistih
satojina, reducirane omjerom smjese, te će se dati neke primjedbe na taj postupak.


Tablice se obično šablonski primjenjuju i za mješovite šume — jela sa bukvom
— te su na tom poslu taksatori poodavno uočili da jednostavni linearno
obračunati »omjer smjese« faktične sastojine i njegova primjena kao ključa za
tablice čistih sastojina ne daju pouzdan početni i poželjni podatak na kojemu
bi se moglo graditi smjernice za gospodarenje i određivati etate.


Primjer:
U dvjema odjelima mješovitih sastojina (jele II boniteta sa bukvom III boniteta)
odjel:


a. ima zalihu jele 370 i bukve 130 svega 500 m2 pa je omjer smjese 0,7 : 0,3
b.
ima zalihu jele 180 i bukve 80 svega 260 m3 pa je omjer smjese 0,7 : 0,3
Smatra se da je u mješovitim sastojinama (preborni oblik Fagetum abietetosum)
poželjan optimalni omjer smjese. (Spominje se upravo 0,7 : 0,3). Međutim
koj i omjer smjese izražen apsolutnim veličinama zalihe pojedine vrste?


Tim pitanjem se upravo otvara predmetna diskusija, to jest da li je ele


menat koji ocrtava pouzdano traženu veličinu omjer smjese ili »koeficije


n a t optimalnosti«?


Kako je druga komponenta normale, veličina zalihe, to se pitamo koliko
je zaliha odjela a. odnosno b. normalna, te kakove treba predvidjeti za gospodarenje
smjernice da bi masa tih odjela bila i u buduće optimalna po veličini
i po međusobnom odnosu. Običavalo se za ustanovljeni omjer smjese, otčitati