DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 78     <-- 78 -->        PDF

3-z Sićane Stručne Litecatuce


ERDÖGAZDASÄGI ANYAGMOZGATÄS
GfiPEI ES TECHNOLÖGIÖJA


I. es II. resz. Szerkesztette
Dr. Kaldy Jözsef


(Tehnologija iznošenja i strojevi za iznošenje
u šumarstvu; I. i II. dio. Uredio Dr.
Käldy Jözsef. Izd. Mezögazdasägi mernöktoväbbkepzö
intezet Erdeszeti es faipari
eggyetem, Erdömernöki kär, Sopron
1970.


Ova edicija namijenjena je za postdiplomsku
nastavu na Šumarskom i drvnoindustrijskom
univerzitetu u Sopronu. Šapirografirano
u 400 primjeraka.


Sadržaj I. toma:


Bevezetes (Uvod).


01. Dr. Käldy Jözsef: A Atraktorok szerepe,
jelentösege az erdögazdasägi anyagmozgatäban
(Uloga i značenje traktora,
kod izvlačenja u šumarstvu).
02. Dr. Käldy Jözsef: Az erdögazdasägban
alkalmazott föbb mezögazdasägi traktortipusok
es azok jellemzöi (Važniji tipovi
i karakteristike poljoprivrednih traktora,
koji se upotrebljavaju u šumarstvu).
03. Dr. Käldy Jözsef: A mezögazdasägi
traktorok kiegeszitö berendezesei (Dopunski
uređaji poljoprivrednih traktora).
04. Dr. Käldy Jözsef: Specialis erdögazdasägi
traktorok (Specijalni šumski traktori).
05. Dr. Rönai Ferenc: Erdögazdasägi kerekes
vontatök stabilitäsa (Stabilnost šumskih
traktora točkaša).
06. Dr. Rönai Ferenc: Vonöerökihasznäläs
egyes kerdesei az erdögazdasägi kerekes
vontatöknäl (Neka pitanja iskorištenja
vučne snage šumskih traktora točkaša).
07. Dr. Szepesi Läszlö: Veghasznälati es
gyeeritesi faanyang közelitesee traktorral
(Privlačenje traktorom izrađene drvne mase
glavnog prihoda i iz proreda).
08. Marosvölgyi Bela: Hidromotorok es
jelentösegük a faanyagmozgatäsban alkalmazott
järmüveknel (Značenje hidrauličnih
uređaja kod vozila koja se primjenjuju
kod iznošenja drvne mase).
09. Dr. Henzel Jänos: Korszerü nem-mechanikus
eröätviteli es vezerlesi berendezesek
az anyagmozgatö gepeknel (Suvremeni
nemehaniöki uređaji za prijenos energije
i upravljanje na strojevima za
transport).
Sadržaj II. toma:


10. Dr. Pantokai Gabor: Korszerü kötelpälyarendszerek
(Tipovi suvremenih žičara).
11. Marosvölgyi Bela: Fakitermelö kombäjnok
föbb tipusai es jelentösegük az erdögazdasägi
anyagmozgatäsban (Važniji tipovi
kombajna za sječu i izradu i njihovo
značenje kod iznošenja u šumarstvu).
12. Dr. Radö Gabor: Rakodö es üritögepek
föbb tipusai es parameterei (Važniji
tipovi i parametri strojeva za utovar i istovar).
13. Dr. Herpay Imre: Erdögazdasägi utak
es anyagmozgatö järmüvek viszonya
(Odnos šumskih puteva i vozila za iznošenje).
14. Dr. Pankotai Gabor: Szällitäs-szervezes
nehäny kerdese (Neka pitanja organizacije
utovara).
15. Dr. Szäsz Tibor: Felsörakodök helye,
szerepe, berendezese es munkäja (Lokacija,
uloga, uređenje i funkcioniranje pomoćnih
stovarišta).
16. Dr. Käldy Jözsef: Alsörakodök helye,
szerepe, feladata es berendezese az erdygazdasägban,
kqlönös tekintettel a belsö
anyagmozgatäsra (Lokacija, uloga, zadatak
i uređenje glavnih stovarišta u šumarstvu,
s posebnim osvrtom na unutrašnji
trasport).
17. Prikhoffer Jänos: Traktorok, gepkocsik
karbantartäsa (Održavanje traktora
i kamiona).
18. Dr. Kädy Jözsef: Munkäsvedelem es
biztonsägtechnika az erdögazdasägi anyagmozgats
gepeinel (Zaštita radnika i tehnika
zaštite kod rada strojevima za izvlačenje).
S. Bojanin
DENDROKRONOLOGIJA


U Reinbeku kod Hamburga održan je 17.
IV 1970. simpozij o dendrokronologiji sjeverne
Njemačke u vezi primjene na objektima
arheologije, arhitekture i povijesti umjetnosti.
Istraživanjem dinamike širine
godova i sinhronizacijom može se katkada
čak i na godinu dana točno ustanoviti
vrijeme postanka nekog djela (građevine,
skulpture, slike) ili događaja (ukopa). Kronologija
godova Pinus aristate, izrađena
na osnovu izvrtaka iz preko 4000 godina
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 79     <-- 79 -->        PDF

starih živih stabala te tisućama godina
starih ostataka, broji redoslijed od 7104
sigurna goda. — Za područje sjeverne Njemačke
najvažniji su »kalendari« godova
po hrastovini; 400-godišnja hrastovina ostataka
rimskih mostova omogućila je kronologiju
čak od 530. g. prije naše ere. Do
1970. to čini ukupno redoslijed od 2500 godina.
— Interesantno je i datiranje nekih
Rembrantovih i Rubensovih slika na drvu
te razlučivanje originala od kopija dendrokronologijom.
— Na simpoziju je učestvovalo
šezdesetak raznih specijalista.
Detaljnije vidi u publikaciji: Mitteilungen
der Bundesforschungsanstalt für Forstund
Holzwirtschaft, Reinbek, nr. 77, 1970.


N. Neiđharđt
Anton Arvesen:


SNAREKJ0RING AV T0MMER i HELE
LENGDER MED TERRENGGAENDE
TRAKTORER


(Privlačenje cijelih debala poljoprivrednim
i zglobnim šumskim traktorima) —
Meddelelser fra Det Norske Skogforso´ksvesen,
Nr. 99, bind XXVII (Glasnik Norveškog
instituta za šumarska istraživanja).
Vollebekk, 1970.


Knjiga ima 160 štampanih strana sa 35
fotografija, 13 skica, 28 grafikona i 29 tabela.
U popisu literature navedeno je 66
naslova djela koja se odnose na istraživanu
problematiku. Na kraju knjige nalazi se
rezime na 16 stranica. Knjiga je štampana
na norveškom jeziku. Svi grafikoni, slike,
fotografije i tabele opisani su na norveškom
i engleskom jeziku, a rezime štampan
je na engleskom jeziku.


Knjiga je podijeljena u 6 poglavlja:


1.
Uvod
2.
Razvitak tehnike privlačenja drva po
tlu
3.
Proučavanje dostignuća u drugim
zemljama
4. Snimanje rada na terenu
5. Rezultati studija toka rada
6. Rezultati studija
vremena i snimanja
rada tahografima.
1. Uvod
Norveški institut za šumarska istraživanja
rukovodi istraživanjima mehanizacije
privlačenja drva od godine 1949. Nagli napredak
koji se ostvario na tom polju i
mnogi postignuti rezultati — bili su uglavnom
prolazne važnosti. Većina pojedinačnih
eksperimenata bili su, međutim, planirani
na taj način da se iz njih mogu izvući
zaključci trajnijeg značenja. Budući
da se te predložene metode sada primje


njuju u praksi na širokom prostranstvu


— nastala je potreba za zajedničkim prikazom
tih materijala. To je cilj koji ovaj
rad namjerava ispuniti.
Materijal obuhvaća detaljne studije vremena
od 1517 tura sabranih iz raznih razdoblja
od 1962. do 1968. Osim toga analizirali
su se rezultati opsežnih radova traktora
na privlačenju drva u Istočnoj Norveškoj
i u pokrajini Tröndelag tokom
1966. 67. Pri tom su se koristili podaci snimanja
1708 traktoro-dana. Ti traktoro-
dani snimani su tahografima marke
»Kienzle«, montiranim na traktore.


2.
Razvitak tehnike privlačenja drva po
tlu.
Metoda privlačenja drva po tlu stara je
i primitivna metoda transporta drva. U
njenom originalnom obliku ta metoda zahtijevala
je neusporedivo najmanje opreme.
Zbog otpora trenja, ta metoda zahtijeva
veliku vučnu snagu. Međutim, godinama
su animalne zaprege bile jedini izvor vučne
snage. Stoga je za prvi stupanj razvitka
tehnike privlačenja bio nužan razvoj opreme
koja bi omogućila najveće iskorišćenje
raspoložive vučne snage. To je rezultiralo
brojnim modelima konjskih kola,
kotača i putova te analizama i testiranjima
nu tom području kao i obimnim ranijim
istraživanjima Norveškog instituta za
šumarska istraživanja.


Motorna vozila su bila prvenstveno primijenjena
pri transportu drva na duljim
relacijama. Jedan od najraniijh stupnjeva
racionalizacije transporta drva bio je izgradnja
šumskih putova. Time su se počele
skraćivati udaljenosti transporta drva
po neravnima i bespuću. U kasnijim godinama
konje su zamijenili traktori. Zbog
toga ne postoje više ograničenja vučne
snage i metoda privlačenja opet se u velikoj
mjeri stalno mijenja.


Zbog strukture vlasništva šuma u Norveškoj1)
stalno je bilo poželjno koristiti
poljoprivredne traktore za transportne radove
u šumama. Istodobno bila su od prvenstvenog
značenja za istraživanje sredstva
mehanizacije za transport drva na
teškom terenu. Posljedica toga je razvitak
dobrih vitlova, montiranih na traktore.


U Norveškoj je prvi zglobni šumski traktor
primijenjen godine 1962. To je označilo
početak nove i bolje organizacije rada.
Time je postalo moguće gledati na sječu,
izradu i transport drva kao jednu fazu ra


i) 609/» površine šuma u Norveškoj nalazi
se u sastavu privatnih farmi. Te farme
bave se istodobno poljoprivredom i šumarstvom.
(Primjedba S. T.).