DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 80     <-- 80 -->        PDF

cia. Istodobno neke radne operacije sječe
i izrade drva mogu se premjestiti na mjesto
s boljim radnim uvjetima. Ta nova metoda
rada predstavlja veliko kršenje tradicije
i zato je naišla na znatan otpor prvih
nekoliko godina. Ipak, nudeći brojne
mogućnosti racionalizacije rada — nova
metoda rada postala je »popularna u većini
mjesta gdje su se takvi strojevi primijenili.


3.
Proučavanje dostignuća u drugim
zemljama
Među iskustvima drugih zemalja najinteresantniji
su rezultati koje su postigle
USA i Kanada, Švedska i Finska. U tom
poglavlju autor ukratko prikazuje radove:
Bennett, Winer i Bartholomew-a
(1965), McGraw-a (1966) — o istraživanjima
odnosne problematike u Kanadi; Wren-a
(19665) o istraživanjima u Zapadnoj Virdžiniji;
Svensson-a (1964), Bygren-Ager-a
(1964) — o postignutim rezultatima u Švedskoj;
Salminen-a (1965 i 1967) — o postignutim
rezultatima u Finskoj.


4. Snimanje rada na terenu
Na posebnom grafikonu prikazana je
struktura ukupnog radnog vremena koje
traktorski agregat provede na radnome
mjestu. Ta struktura izgleda ovako:
Ukupno radno vrijeme provedeno na
radnome mjestu


— Efektivno vrijeme
— Vrijeme vožnje
— Prazna vožnja do sječine
— Prazna vožnja po sjećini
— Puna vožnja po sjećini
— Puna vuča izvan sječine

Vrijeme uzimanja i ostavljanja tovara
— Uzimanje tovara

Vožnja do mjesta prikupljanja
debala
— Razvlačenje užeta
— Vezanje debala
— Privlačenje debala vitlom
— Ostalo oko uzimanja tovara
— Ostavljanje tovara
— Odvezivanje debala
— Vožnja pri ostavljanju tovara

Poravnavanje drva na stovarištu
— Ostalo oko ostavljanja tovara
— Dnevna (dodatna) vremena
— Dnevno vrijeme utrošeno oko stroja

Dnevno vrijeme utrošeno oko omči
za vezanje tovara
— Zastoji kod vitla
— Zastoji oko uzimanja tovara
— Osobno potrebno vrijeme
— Ostala potrebna vremena
Svaka tura predstavlja jedinicu snimljenog
vremena. Počaci o tim turama raz


vrstani su u tabele s obzirom na vrstu
traktora, daljinu privlačenja, sječivu masu
po dekar-u, kubaturu srednjeg debla u
tovaru, kubaturu tovara, način rada (klasični
i timski), terenske i druge prilike.


Djelovanje terenskih i drugih uvjeta na
radni kapacitet traktora — utvrdilo se je
poređenjem parametara pri radu kod raziičitih
uvjeta s odnosnim parametrima pri
praznoj vožnji na ravnom terenu. Od terenskih
uvjeta važnu ulogu igraju nagib
terena konfiguracija terena, dubina i nosivost
snijega.


5. Rezultati studija toka rada
U cilju analiza otpora trenja i vučne
snage trebalo je za različite elemente radnog
procesa vršiti mjerenja pri promjenljivim
radnim uvjetima. Oprema za mjerenje
sila izrađena je tako da odvojeno mjeri
horizontalnu komponentu vučne sile pri
vuči na daljinama iznad 30—50 m. Vertikalna
komponenta utvrdila se je vaganjem


— pomoću dizanja kraja svakog debla naslonjenog
na jaram. Osim toga svaki tovar
izvagao se je prije i poslije kresanja stabala.
Prosječna sila otpora mjerila se je
dinamometrom prije i poslije kresanja stabala.
Kod okresanih debala ta mjerenja
su se vršila za slučajeve kad su debla tanjim,
a zatim debljim krajem podignuta
75 cm iznad tla i naslonjena na jaram.
Mjerenja su se vršila na 10 različitih tovara.
Svi podaci očitanja s instrumenata
prikazani su u posebnoj tabeli. Ta tabela
predstavlja osnovu za mnoge obračune. Na
osnovi izmjerenih podataka utvrdili su se
koeficijent otpora i koeficijent vuče.
Koeficijent otpora računa se po formuli
P


Cr
=


Q — K
pri čemu je:
Cr — koeficijent otpora [kp/t]


P — vučni otpor [kp]
Q — ukupna težina tovara [t]
K — vertikalna komponenta [t].


Koeficijent vuče računa se po formuli


P


Cs
=


Q
pri čemu je:
Cs — koeficijent vuče [kp/t].


Kada se deblo vuče tanjim krajem naprijed,
koeficijent otpora veći je za l&´Vo
nego u slučaju kada se deblo vuče debljim
krajem naprijed. Pri privlačenju cijelih
stabala koeficijent otpora iznosi preko 900
kp´t. To znači da je često potrebna veća
sila za vuču stabala po tlu nego za njihovo
dizanje s tla.