DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 83     <-- 83 -->        PDF

POLJOPRIVREDNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
u suradnji sa
VODOPRIVREDNIM I POLJOPRIVREDNO PROIZVODNIM PODUZEĆIMA SRH


organizira


SAVJETOVANJE O POSAVINI


od 25—29. 1. 1971.


Prijavljeni referati i koreferati podijeljeni su po temama, a obuhvatit će:


1.
Hidrotehničku problematiku savske doline
2.
Odvodnju i transformaciju tala na melioracionom području Save i njenih glavnih
pritoka
3.
Biljnu i stočarsku proizvodnju u Posavini (uključivo šumsko-uzgojnu problematiku)
4.
Ekonomske i agrarno-političke aspekte melioracija i poljoprivredne proizvodnje
u Posavini.
Pozivamo sve zainteresirane stručnjake da dostave prijave najkasnije do 31. 12.
1970. god., na adresu: Organizacioni odbor za Savjetovanje o Posavini, Poljoprivredni
fakultet Zagreb, p. p. 1009.


Kotizacija za učestvovanje na Savjetovanju iznosi 300 N. din, a namijenjena je
za štampanje posebne publikacije i ostalih organizacionih troškova. Uplate se mogu
izvršiti odmah, ili najkasnije do 5. 1. 1971. god. Broj žiro-računa 301-3-2045, Poljoprivredni
fakultet Zagreb, uz naznaku za Savjetovanje o Posavini.


ORGANIZACIONI ODBOR