DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 84     <-- 84 -->        PDF

POSLOVNO UDRUŽENJE
DRVNE INDUSTRIJE I
ŠUMARSTVA


„DRVO"


RIJEKA, Luja Adamića l/I


TELEFONI: direktor 23-664, izvoz 23-785, uvoz 23-996, šumrastvo i drvna
industrija 22-521, telex 24-145 YU DRVO


DJELATNOSTI:


IZVOZ


— proizvodi šumarstva i drvne industrije
UVOZ
— oprema za šumarstvo i drvnu industriju, reprodukcioni materijal,
rezervni dijelovi potrebni za proizvodnju u drvnoj industriji
i šumarstvu


— građevni i sanitarni materijal
— kućanski aparati
Poslovi lovnog turizma
— organiziranje lovnog turizma.


U tuzemnom prometu Udruženje vrši preprodaju proizvoda svojih
članova, te nabavu sirovina, opreme i reprodukcionog materijala
za potrebe svojih članova.


Prodaje finalne proizvode svojih članova i ostalih u vlastitim
prodavaonicama i stovarištima građevnog materijala.


Projektiranje i izrada elaborata i projekata uređivanja — gospodarenja
šumama.


ZASTUPANJE INOZEMNIH FIRMI:


— MC CULLOCH — USA
Motorne pile, razni priključci, elektroagregati za zavarivanje (pokretni
na motorni pogon), elektroagregati za osvjetljenje.


— DAVID DOMINICUS — SR NJEMAČKA
Kompletan šumski alat i pribor za iskoriscavanjc, uzgoj, uređivanje
i zaštitu šuma.


— KOCKUM — ŠVEDSKA
Zglobni traktori za vuču stabala i trupaca, kompletna postrojenja
za pilane, guljači kore stabala i transportni uređaji.


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. d. Pojedinci 20,00 N. d., studenti i učenici
5,00 N. d. Inozemstv o 10 dolara USA — Tisak : Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš« Samobor