DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 127     <-- 127 -->        PDF

šumske kulture bila korisna ne samo za
šumarstvo, već i za čitavo društvo.


ad 2)


Tvornici bjeljene celuloze »Savacel«
treba fakture za najamninu slati svakog
mjeseca. Ugovor o najamnini se može
produžiti na godinu dana s otkaznim rokom
od 6 mjeseci s tim, da ostali uvjeti
iz starog ugovora ostaju važeći i u novom
ugovoru za 1972. godinu. U ugovoru treba
staviti klauzulu, da će kretanje najamnine
biti vezano uz indexe kretanja izgradnje
građevinskih objekata. U. O. smatra
da radovi u velikoj dvorani nisu bili izvedeni
prema sklopljenom ugovoru.


— Dopis Saveza društava šumarsko
tehničkog osoblja SR Hrvatske, u vezi ugovora
o zakupu poslovnih prostorija, U.
O. je primio na znanje.
— Institutu za drvo će se odrediti najamnina,
kada se dobiju informacije, koliko
najamnine plaćaju drugi šumarski
instituti.
— U vezi molbe CDI, U. O. smatra da
traženi prostor u velikoj dvorani Saveza
nije u mogućnosti iznajmiti pošto mu je
potreban.
— Sa predstavnicima »Export-drva« će
se razgovarali na slijedećoj sjednici U. O.
u vezi sklapanja dugoročnog ugovora o
korišćenju prostorija u zgradi Saveza, s
obzirom na spremnost istog da financijski
potpomogne obnovu fasade.
— Ukoliko bi ostali korisnici prostorija
u zgradi Saveza bili suglasni sa prijedlogom
U. O. da financijski potpomognu
obnovu fasade na zgradi Saveza, U. O.
bi i sa njima sklopio dugoročni ugovor.
ad 3)


U 1972. godini treba održati jedan sastanak
U. O. na kojem bi se razmotrila
problematika vezana za obnovu fasade
zgrade Saveza.


— U hodniku (prizemlje) se može instalirati
jedan električni bojler (8-1) te dvodjelni
emajlirani sudoper.
— Prozor u sanitarnom čvoru treba zamijeniti
novim.
— U. O. je odlučio da i ove godine, kao
i prethodnih godina, priredi prijem povodom
Nove 1972. godine za sve počasne
i zaslužne članove Saveza iz Zagreba te
članove Upravnog i Nadzornog odbora.
Svim počasnim i zaslužnim članovima
Saveza sa mjestom boravka izvan Zagreba
treba uputiti čestitke. Čestitke treba, također,
uputiti i svim teritorijalnim društvima,
našim klijentima, Fakultetu te_ šumarskim
školama. Na svečanoj sjednici
U. O. biti će podijeljene diplome Saveza
IT Jugoslavije
slijedećim drugovima:
Počasni članovi IT Jugoslavije


1. Prof. dr Zvonimir Potočić
2. Ing. Bogumil Čop
Zaslužni članovi IT Jugoslavije
1. Ing. Vid Fašaić
2. Ing. Dragan Tonković
— Pretplatu na novine IT treba otkazati,
budući smatramo da je povećanje
pretplate od 300,00 na 500,00 din nerealno.
— Dr B. Prpić se zadužuje da podnese
podnesak Savjetu za naučni rad SR Hrvatske
za dodjelu financijskih sredstava
glasilu Saveza »Šumarskom listu« za 1972.
godinu te da ujedno podnese prijedlog
utroška dodjeljenih financijskih sredstava
za 1971. godinu od strane spomenutog
Saveza.
— Plaće stalnim službenicima Saveza
mogu se povećati u 1972. godini za 20°/o.
Tajnik:
Mr Ante Krstinić, v. r.


Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić, v. r.