DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 129     <-- 129 -->        PDF

bavio problemima na proučavanju njege, čišćenja i proreda sastojina. Promatrao
je taj problem sa šumsko uzgojnog, organizacionog i ekonomskog gledišta.
Od osobite su vrijednosti radovi o uzgoju mješovitih i otpornijih sastojina. Vrlo
su zanimljivi članci o pretvorbi čistih sastojina, uzrocima degradacije sastojina,
važnosti grmlja u sastojim i ulozi pomoćnih stabala u sastojim. Vrijedan doprinos
proučavanju obnove šuma daje svojim radovima o sadnji prikraćenih biljaka,
presađivanju, pošumljivanju i oplodnim sječama. U studiji o kestenu i bagremu
zalaže se za širu upotrebu tih dviju vrsta kod obnove naših šuma.


Kao starješina, Ilija Lončar je u svojim postupcima u službi i izvan nje
bio vrlo korektan i human. Prema mlađima nastupao je kao drug i prijatelj.
Odgojio je generacije valjanih šumara, na koje je utjecao visokom ličnom etikom,
jasnim mislima i čistoćom jezika. Davao je mlađima inicijativu za razna
proučavanja iz oblasti obnove i njege šuma i pri tome im obilato pružao svoju
pomoć i podršku. Smatrao je da stručnjaci na terenu trebaju dati terenskom
radu prednost pred uredskim pa ih je u svakoj prilici podučavao s mnogo volje,
ljubavi i upornosti. Danas se njegov trud ogleda u mnogim vrijednim sastojinama
koje je uspješno uzgojio, kao i znanju koje je prenio na šumarske stručnjake.


Iskusan u svim problemima šumarstva, obavljao je važne dužnosti u Šumarskom
društvu i Savezu inženjera i tehničara šumarstva i drvne industriie. Za
svoj, toliko predani, rad proglašen je zaslužnim članom ITŠID Hrvatske. Cijelim
svojim bićem i svojim radom bio je uvijek napredan pa je tako odgojio i svoju
djecu. Za vrijeme rata živio je povučeno, ali je moralno i materijalno pomagao
Narodnooslobodilačku borbu. Sin Vladimir poginuo je 1943. godine u 21. godini
života.


Po prirodi bio je nježan, suptilan, idealist, moralist, nadasve pošten, korektan
i human. Za vrijeme školovanja i studija bavio se slikarstvom (ugljen i akvarel).
Naročito se isticao kao portretist. Bio je istaknuti stručnjak za lov i pčelarstvo.


Zbog svog nesebičnog, odanog i privrženog rada u šumarskoj struci, uživao
je među svojim drugovima, prijateljima i podređenima, a napose među svojim
bivšim učenicima velike simpatije. Rijetko je tko u struci bio toliko cijenjen i
voljen kao što je to bio ing. Ilija Lončar.


Svojim radom zadužio je čitavu šumarsku struku i mi mu dajemo dužno
poštovanje ne samo kao vanrednom stručnjaku, nego i kao humanom čovjeku.
Neka je slava i hvala ing. Iliji Lončaru.


BIBLIOGRAFIJA


Nešto o proredama, Šumarski list, Zagreb 1937.
Uzgajajmo otpornije sastojine, Šumarski list, Zagreb 1946.
Oplodna sječa u bukovim sastojinama, Šumarski list, Zagreb 1946.
Presađivanje bukovih biljki, Šumarski list, Zagreb 1947.
Srne kod nas, Lov. ribarski vjesnik, Zagreb 1947.
Vrebanje srnjaka, Lov. ribarski vjesnik, Zagreb 1947.
Lov na divlje svinje, Lov. ribarski vjesnik, Zagreb 1947.
Zaštita trčaka i fazana, Lov. ribarski vjesnik, Zagreb 1947.
Medena rosa, Šumarski list, Zagreb 1947.
Pošumljivanje nizinskih šuma, Šumarski list, Zagreb 1948.
O pravilnoj obnovi sastojina lužnjaka i graba, Šum. list, Zagreb 1949.
Prijedlog uputstava za radove na trajnim pokusnim plohama, Zagreb 1949.
Pretvorba čistih nizinskih hrastika u mješovite sastojine, šum. list, Zagreb 1950.
Potreba većeg rasprostranjen ja pitomog kestena, Šum. list, Zagreb, 1950.
Borovac (Pinus strobus L.), Šumarski list, Zagreb 1950.
Njega šuma proredom, Institut za šum. i lov. istraživanja, Zagreb 1951.
O postopni sečnji v bukovih gozdovih, Gozdarski vestnik, Ljubljana 1951.
Uzgoj bagrema u svrhu povećanja proizvodnje rudničkog drveta, Šumarski list,


Zagreb 1951.
Njega šuma čišćenjem, Šumarske novine, Zagreb 1952.
Prikaz knjige: »Ing. Ivo Podhorski: Uzgoj topola«, Šumarski list, Zagreb 1952.


481