DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 84     <-- 84 -->        PDF

UDK 634.0.624.2:634.0.221.4


NORMALNE, STVARNE I DRUGE DRVNE MASE PREBORNIH ŠUMA
KAO JEDNOZNAČNE, TEMELJNE VELIČINE U GOSPODARSKIM OSNOVAMA


Ing. ZVONIMIR TOMAC, Rijeka


Određivanje etata za preborne šume teoretski se oslanja pretežno na
drvnu masu (zalihu), te se u raspravama kod drvne zalihe isprepliću razni
termini i pojmovi: stvarna, današnja, normalna, minamalna, poželjna, optimalna
itd.


U ovom prikazu, s diskutabilnim prijedlogom za prihvaćanje jednoobraznosti
i jednoznačnosti datih termina, za uređivačku praksu, obrazložiti
će se slijedeći termini:


za stvarne zalihepočetna, inventurna,

startna, nakon sječe etata,
— konačna, na kraju perioda;
za teoretske zalihe

normalna:
čista sastojinska,
gospodarska sastojinska,
— minimalna i maksimalna,
— optimalna.
Nadalje nedefinirani su pojmovi »očuvane« i »degradirane« sastojine,
pojmovi koji također imaju utjecaja kod određivanja etata.
Napokon u gospodarenju šumama i kod određivanja etata značajnu ulogu
igra vrijeme, koje se pojavljuje kao činilac kod prebornog gospodarenja, pod
oznakom:vrijeme trajne (beskonačne) proizvodnje,
— uređaj ni period,
— ophodnjica,
— optimalno vrijeme sječe,
Sve što će se iznijeti je diskutabilno: — djelomično zato što se baš u
izvjesno m smislu tumače pojedini pojmovi; — djelomično zato što se
izlaže nešto novo za što još ne postoje determinacije.


No kako upravo uređivačka i šira šumarska praksa, upotrebljava i isprepliće
iznesene pojmove i navedene termine, to se smatra da je tema aktuelna
i vrijedna stručne pažnje.


STVARNE DRVNE ZALIHE (MASE)


Drvna masa preborne šume se u toku trajnog gospodarskog proizvodnog
procesa stalno valovito mijenja, bilo zbog vanjskih razloga (uzrokuju
smanjenje), bilo zbog svojih unutarnjih uzroka (prouzrokuju većinom povećanje).