DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Da bismo mogli pratiti tok bioproizvodnje, potrebno je pojmovno definirati
te promjenljive veličine zaliha, kako bi se mogle komparirati s analogno
istoznačnim teoretskim veličinama zaliha i tako u krajnjoj liniji dati
ocjenu uspjeha gospodarenja.


Tako u času prvog gospodarskog ulaska u šumu obično ustanovljujemo
njenu drvnu zalihu. Tu zalihu nazivam početna ili inventurn a (Mj). To
je bilo koja drvna masa, pronađena inventurom (na prikladan način) obično
na početku uređajne gospodarske periode.


U ekonomske šume ulazimo i obavljamo inventuru radi utvrđivanja količine
mase za sječu, te potom dio zalihe i siječemo, a time smanjujemo
raniju zalihu. Međutim nakon sječe preostala drvna masa je osnovna proizvodna
sirovina koja će se samoproizvodnjom povećati da bi nam u danom
momentu ponovno omogućila uzimanje jednog svog dijela (nova sječa). Ovu,
nakon sječe preostalu zalihu, nazivam startn a zaliha (Ms). Ona je osnovna
veličina proizvodnje. Nju u elaboratima utvrđujemo računski kao veličinu
zalihe nakon sječe, koja ali mora biti takova da osigura optimalnu proizvodnju
kao zalog potrajnosti prihoda.


Nakon sječe startna zaliha prirašćuje i na koncu uređajnog perioda postigne
izvjesnu veličinu. Ovu zalihu nazivam konačn a periodska zaliha
(Mk). Ona definira veličinu završne proizvodnje konkretne sastojine u odabranom
uređajnom razdoblju. U elaboratima je to također izračunata prognosticirana
veličina, koja se eventualno potvrđuje novom inventurom.


Prema tome, gledano uređivački, utvrđujemo na početku uređajno gospodarskog
perioda:izmjerom inventurnu, početnu gospodarstvenu zalihu;

izračunom startnu zalihu, nakon sječe predviđenog etata, kao osnovnu
veličinu trajne proizvodnje;

izračunom konačnu zalihu periodske proizvodnje, kao usporedbenu
veličinu (prema početnoj) za utvrđivanje racionalnosti i dopustivosti
gospodarskih zahvata, odnosno kao temeljnu garanciju potrajnosti
prihoda.
Iz slike 1. je vidljivo da je


Mi„i + Pi = E + Ms
M3 + P2 = Mk


Mk = M;_2


Sastojina, živa početna zaliha (Mj.i), koja raste i samoproizvodi (te je
proizvod i proizvodeća sirovina) u izvjesnom gospodarskom momentu se
susreće sa sjekirom i pilom. U borbi gubi etat (E), preobražava se u startnu
masu (Ms), te vitalno ojačana (?) putuje novim kolosjekom prema konačnoj
periodskoj zalihi (Mk), da bi se neposredno nakon nove inventure ponovno
nazvala novom početnom zalihom, kako u tom prvom uređajnom periodu,
tako neprekidno u ciklusu svih gospodarskih perioda tokom cijeloga vremena
proizvodnje.


TEORETSKE ZALIHE


želja gospodara i stručnjaka teoretičara da usporedbom ustanove kolika
je proizvodnja u pojedinoj šumi povoljna odnosno da bi se mogli