DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 91     <-- 91 -->        PDF

male biti za + 10% od normale, odnosno optimala će imati raspon od
normala — 10°/o do normala + 10%.


CILJ GOSPODARENJA


Konfrontacijom datih definicija možemo pokušati dati cilj gospodarenja
pa izlazi:


M; (da postane)—> M0
Ms (da postane)—»-Mm


Početna inventurna zaliha (M;) da bude u toku gospodarske periode jednaka
optimalnoj. Startna zaliha, odnosno osnovna proizvodna zaliha (Ms)
neposredno nakon sječe etata da bude približno jednaka minimalnoj.


Ms > Mn > Mmax


Startna zaliha na svom razvojnom putu (u stvari sada kao optimala)
mora u nekom momentu biti jednaka normali (Mn) a zatim se još povećavati
do optimalnog maksimuma.


Teoretski izgleda moguće ma iz koje inventurne zalihe u povoljnom
vremenu proizvodnje (u) postići optimalu, (a time samim po sebi u danom
času i normalu) odnosno optimalnu proizvodnju, samo treba u određenom
smislu gospodariti, tj. usmjeravati sječe.


Sječe treba realizirati tako da bude etat (E) najveći. Budući da se može
promjena u zalihi odnosno sječa etata matematski prikazati:


M — E = Mm


E = M — Mm


M = zaliha pred sječu,


E = etat,


Mm = minimala,


a uzgojno gospodarski je utvrđeno da je minimala (Mm) fiksna (ne može
se racionalno smanjivati), to su varijabilne etat (E) i masa prije sječe (M).
Diskusijom ove jednadžbe je očito da uz fiksno Mm (minimalu) može E
(etat) biti veći samo ako je i M (masa prije sječe) veća. Kako masa prije
sječe može biti racionalno najveća kad dostigne veličinu maksimalne optimale
(Momas), to je očito da će konkretni etat moći biti najveći kad konkretna
zaliha dostigne veličinu gornje granice ustanovljene optimalne zalihe konkretnog
staništa. Dakle


E = M M


lvi lvl


L´maio maxom
POJAM OČUVANIH ILI DEGRADIRANIH ŠUMA


Numerički smo definirali u praksi uređivanja potrebne veličine stvarnih
i teoretskih drvnih masa. Statistika traži još diferencijaciju šuma na »očuvane
« i »degradirane«. Postavlja se pitanje mogu li se i za te pojmove pronaći
numerički pokazatelji. :..-,