DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Uobičajeno je zalihu veću od 70%> normalne (0,7 normaliteta) smatrati
očuvanom, a manju od 0,7 normaliteta degradiranom. Koliko je to ispravno
i što se zapravo želi pojmom očuvanosti definirati?


Šume s normalnom zalihom možemo sigurno smatrati očuvanima. Prema
tome normalna zaliha ostaje kao temeljna usporedbena veličina, kao mjerilo
odnosno baza za utvrđivanje očuvanosti. Ako pretpostavimo da je sve
ono što ne daje optimalnu proizvodnju u izvjesnom smislu degradirano,
onda zapravo minimal a definira pra g očuvanosti, pa bi trebali prema
minimali ustanovljavati očuvanost ili stupanj očuvanosti. Minimale pak izražene
relativnim pokazateljima (koeficijentom normaliteta k = Mm/Mn,
T o m a c, Š. L., 7—8, 1970.) karakteristično pokazuju da se ti koeficijenti
kreću znatno više od 0,7. Prema tome kriterij očuvanosti trebalo bi numerički
drugačije definirati nego što se to običavalo. Da bi se mogao održati
koeficijenat 0,7 (70°/o normalne drvne zalihe) kao kriterij očuvanosti, morao
bi uz ophodnjicu od 10 godina prirast biti oko 7%. Za niži prirasni potencijal,
koji je bliži stvarnomu, trebale bi biti duge ophodnjice i to za: p = l°/o,
ophodnjica 70 godina; p = 2%, ophodnjica 36 godina; p = 3°/o, ophodnjica
25 godina.


Postotak prirasta od 7% je više nego 3 puta previsok za naše preborne
šume, a ophodnjice od 25 i više godina su praktički neprihvatljive. Prema
tome neodrživ je kriterij da je svak a sastojina očuvana, bez obzira na
njen prirasni potencijal i dužinu ophodnjice, ako ima 70°/o normalne zalihe.
Pojam očuvanosti ne mora imati nikakav gospodarsko proizvodni značaj,
no čemu onda služi?


Diferencijacija odnosno klasifikacija po predloženom kriteriju dala bi
ekonomski i racionalni značaj pojma očuvanosti, a to je vjerojatno najvažnije.


VRIJEME KAO ČINILAC U PREBORNOJ PROIZVODNJI


Kako ništa ne postoji bezvremenski, to nije ispušteno ni vrijeme kao
činilac u šumskoj prebornoj proizvodnji. Naprotiv i ovdje operiramo s
vremenom i vremenskim intervalima, te nam oni daju okvire unutar kojih
promatramo veličine zbivanja.


Prirodna šuma, pretpostavljamo, trajno postoji i stihijski, prašumski
je regulirala proizvodnju. Čovjek, osvojivši to prirodno dobro, odmah toj
proizvodnji daje izvjesne obveze putem planova i uspostavlja povoljne vremenske
intervale da bi mogao bilansirati svoje gospodarske zahvate. Te
intervale obično nazivamo uređajno gospodarski periodi. Vraćanje zahvata
u prebornim šumama na istu površinu definira ophodnjica. Ova vremena
su bila i do sada definirana.


Da bi planiranje zahvata u pojedinoj prebornoj šumi bilo kompletno
a zahvat garantirano teoretski racionalan, dodati će se iznesenim pojmovima
još najoptimalnij e vrijeme sječnog zahvata. To je pokazatelj,
kada, počam od obavljene inventure, treba pristupiti sječi da bi se mogao
vaditi najpovoljniji etat. Naime, danas kod sve napetijeg gospodarenja, kad
treba u potpunosti iskorišćavati prirodne proizvodne snage i veoma minuciozno
pratiti tok proizvodnje i ostvarivati najveće moguće prihode, pitanje
vremena za pojedine zahvate dolazi u prvi plan.