DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 94     <-- 94 -->        PDF

PRIMJER: Odjel »a«, koji pripada području cenoze Fagetum abietetosum
croat. (Horv.). (Ostali opis ispušten).


taksacioni elementi šifra jela bukva svega
1 2 3 4 5
bonitet staništa 11 Iv
inventurna drvna zaliha Mi 353 88 441
prirasni potencijal (prema šuriću) P°/o 2 2 2
ophodnjica 1 10
omjer smjese °/o 80 20 100


U datim stanišnim uvjetima, kao i u okviru općih ciljeva gospodarenja,
smatra se da će biti povoljno uzgojiti mješovitu šumu s dominantnom jelom
(uvjet je za njen rast i prirast po II bonitetu mnogo bolji nego za bukvu
IV boniteta). Zato je definirana gospodarska normala s učešćem pojedinih


vrsta kako slijedi:
1 2 3 4 5
koeficijenti normaliteta za buduću
gospodarsku normaluiz čistih normala jele II bon
i bukve IV bon ... (literatura 5) Mncizračunata je gospodarska normala
Mng = 0,9 485 + 0,2 190
kn
=
0,9
485
436
0,2
190
38
1,1
474


Budući da u tom odjelu imade jele 353 m3 i bukve 88 rrP, to su koeficijenti
normaliteta inventurne zalihe za jelu a = 353 / 485 = 0,7, a za bukvu
b = 88/190 = 0,5. U želji da buduća sastojina postigne gospodarsku normalu
(koeficijenat a = 0,9 i b = 0,2), treba je određeno voditi k postavljenom
cilju postepeno gomilajući prirast jele, a smanjujući zalihu bukve. Po
omjeru smjese odnos jele i bukve je 0,8 : 0,2. No, taj nam podatak ništa
određeno ne kaže o optimalnoj proizvodnji, stanju sastojine prema gospodarskoj
normali niti o poželjnom kretanju sječa.


Prema navedenim elementima mogao se etat (E) za prvo uređajno razdoblje
odrediti (pokazati će se samo njegova globalna veličina jele +
bukve):manji od prirasta
E = inventurna zaliha + prirast — normala
E = 441 + 88 — 474 = 55 ra3
Intenzitet sječa 13% s napomenom da se dio prirasta štedi radi postizanja
normale.


— u visini prirasta
E = 88 ms