DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Intenzitet sječa 20% s napomenom da još u ovom periodu ne će biti
postignuto normalno stanje (inventurna zaliha 441 je manja od normale
474 m3).


— više od prirasta
E
= na primjer ... 110 m3


Intenzitet sječa 25% s napomenom ..« iako je predviđena sječa znatnije
iznad prirasta, komisija smatra da je potrebno da se intenziteti sječa povećaju,
jer ... to dozvoljava stanje sastojina...« (zapisnik o ispitivanju osnove
gospodarenja ...)


Vjerojatno niti jedan način pokazanog određivanja nije bio suštinski
dobar: — treći što bez provjere stanja normaliteta smanjuje zalihu; — drugi
što ne vodi sastojinu nikamo određeno, već je bez obzira na njeno stanje
zalihe prema normali zadržava u slučajno zatečenom stanju, a da uopće
ne zna koliko je to optimalno i — prvi jer normalu poistovjećuje s minimalom
odnosno početnom veličinom buduće proizvodnje. Taj način kao
pseudoanalitički je u stvari najlošiji. Sadrži više nedorečenih ili krivo upotrebljenih
faktora.


Etat je bolje određivati osvrnuvši se još na ostale elemente za ovu
sastojinu i to:minimala je M,„ = M„ /1,0 ps 428 m3

minimala je M„,ax = Mm;ix 1,0 p5 520 m3

optimala je M0 = 428 do 520 m3raspon koeficijenata normaliteta
optimale kmin — kmaI 0,90 do 1,10

koeficijenat normaliteta
inventurne zalihe .. k; 0,93
i


Prema tome: — veličina inventurne zalihe je optimalna (početak optimalnog
stanja) jer se koeficijenat 0,93 uklapa u interval 0,90 do 1,10 (ili
masa od 441 je unutar optimalnog raspona 428 do 520).


— sastojina prirašćuje optimalno. Optimalni prirast je u stvari jednak
razlici između optimalne maksimalne i minimalne zalihe, jer je pomoću
tog prirasta i normale računat raspon optimalne zalihe. Taj prirast je u
našem slučaju jednak
474
P = 474 1,025 = 520 — 428 = 92 m3
1,025


Računski etat optimalne proizvodnje jednak je optimalnom prirastu.
Stanje našega odjela je optimalno (koeficijenat normaliteta k, = 0,93) pa
će zato biti etat 92 m3, a moći će se sječi kad zaliha s prirastom dostigne
veličinu od 520 m3.


447