DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Pomoću godišnje vrijednosti intervalne razlike koeficijenata normaliteta
optimale:


1,10 — 0,90
s = = 0,02
10


utvrđujemo optimalno vrijeme sječe:


1,10 — 0,93
c = = 8 ili 9 godina
0,02


520 — 441 79
ili c = = = 8 ili 9 godina.
8,8 8,8


Prema tome da se ostvaruje optimalna proizvodnja treba etat u visini
od 92 m3 sječi na kraju uređajno gospodarskog perioda odnosno u 8 ili 9
godini nakon inventure koja je pokazala zalihu od 441 m3. Drugačiji etat,
te sječa u drugo vrijeme nisu gospodarski racionalni.


Kontrolom potrajnosti prihoda potvrđujemo ispravnost predviđenog
zahvata (pomoću izračuna konačne periodske zalihe):


Mk = / 441 1,02« _ 92 / . 1,022 = 441 m3


Zaliha je bila optimalna, sječen je najveći etat, i na koncu perioda ponovno
je ista optimalna zaliha.


Tok kretanja zalihe u ovom odjelu s optimalnom proizvodnjom pokazuje
slika 2.


Iz usporedbe posljednje kalkulacije etata s ranije navedenima, vidljivo
je koliko je mogućno diferentno određivati etat. U stvari je samo jedna i
to ispravno kalkulirana veličina suštinski dobra i garancija ekonomične,
racionalne i stalno najveće proizvodnje.


Prema datim pokazateljima izvjesno znamo za odjel »a«:


— da je inventurna zaliha malo iznad minimale, dakle optimalna,
— da će se veličina normalne zalihe postići za 4 godine,
— da će se ekonomska maksimalna optimalna zaliha pojaviti za 8 godina,
— da etat može biti u visini prirasta, time da se siječe 8. ili 9. godine, i
— tako će prirast biti optimalan, etat maksimalan i stalan u intervalima
po 10 godina, a cijela proizvodnja će biti optimalna.
448