DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Ovaj prikaz neka bude poticaj, jer bez normaia ne može biti pouzdanog
projektiranja progresivnog gospodarenja prebornim šumama.


Počam od terminoloških finesa do prikaza upotrebljivosti predloženoga,
zaokružena je materija koja u projektiranju gospodarenja šumama ima
značenja.


Nadati se da će izneseno doprinijeti progresu u projektiranju, a time i
općem progresu šumarstva.


LITERATURA


1. D. Klepac: Uređivanje šuma, Zagreb 1965.
2. Đ. Nenadić: Uređivanje šuma, Zagreb 1929.
3. Jovanović: Uređivanje šuma, Sarajevo 1952.
4. D. Klepac: Novi sistem uređivanja prebornih šuma, Zagreb 1961.
5. Škopac: Novi sistem uređivanja prebornih šuma, prof, dr D. Klepca — primjena
u praksi. Š. L., 5—6, 1963.
45f