DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 36     <-- 36 -->        PDF

konstatiranih oko 300 alohtonih drvenastih
vrsta u Beogradu i okolini autor dodaje
još 11 novih vrsta žbunja To su: Chimonanthus
praecox (L.) Link., Escalonia
langleyensis Veitsch., Spiraea albiflora
Zbl., Spiraea blanda Zbl., Hamamelis virgiana
L., Hypericum calycinum L., Hypericum
pa tulum Thunb. var. henryi Bean.,
Jasminum officinale L., Lavandula angustifolia
Mili., Diervilla sessilifolia Buckl.
i Yucca filameutosa L. Autor je mišljenja
da su ove vrste, prema svojim biološkim,
ekološkim, dekorativno-estetskim i sanitarno-
higijenskim svojstvima, pogodne za
upotrebu pri ozelenjavanju u Beogradu,
uz obaveznu zaštitu nekih vrsta od smrzavanja.


U uvodu ovoga rada nalazimo tvrdnju:
» O biologiji (f enološkim i drugim
životnim pojavama) brojnih
vrsta den dro flore Beograda
i okoline prvi put saznajemo
preko radova T. B unuševca
(1962, 1962.-i 1965). U ovim
radovima se na egzaktan način
prvi put u našoj zemlji
pristupa istraživanjima fe nolo
ških i drugih životnih pojav
a . . ..«. Slična tvrdnja nalazi se u
radu prikazanom pod 4. Poslije onoga što
je rečeno o višegodišnjim fenološkim osmatranjima
u Vranju i Beogradu krajem
prošlog stoljeća i uzimajući u obzir istraživanja
naše denđroflore od vremena oslobođenja
do danas — ovakva tvrdnja može
se smatrati netočnom.


Dr Branislav Jovanović


DRVNA INDUSTRIJA, 22 : 1—12, 1971.
Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja


Broj 1—2:


Gregić , M.: Unapređenje prerade hrastove
oblovine, s 3—11.


Mrvoš , N.: Industrijsko lijepljenje laminata
na drvne ploče, PVA ljepilima, s.
13—16.


Štajduhar, F.: Bukova građa iz zagušenih
trupaca, s. 17—25.
***: Udobravanje drva kemizmom umjetne
tvari, s. 26.
L j u 1 j k a, B.: Alati za drvo prevučeni,
»Teilonom S«, s. 26.
***: Prva sjednica UO-a Poslovnog udruženja
drvne industrije 1971, s. 27.


M. G.: Dl SLAVONIJA — završna proslava
u povodu 80-godina, s. 28—29.
***: Površinska obrada građevne stolarije,
s. 32—33.
Hren , Z.: Osvrt na ovogodišnji Salon
namještaja u Parizu, s. 35—37.
Glavaš , N.: Izložba namještaja u Varšavi
XI—XII 1970, s. 37.


Broj 3—4:


B i 1 j a n, M.: Sušenje drva zrakom u su


šionici, s. 43—57.


K a t o v i ć, Z., Č i ć, D., Pet-rović, S.:


Neka zapažanja o sintetskim ljepilima na


bazi fenolnih smola u proizvodnji vod-o


otpornih ploča, s. 58—66.


Floreani , B., Ban, N.: Racionaliza


cija manipulacije na skladištima prostor


nog drva, s 67—71.


Štrok , F.: 10-god. proizvodnje kartonske
ambalaže, s. 73—74.
***: Xyladecor — transparentno obojena
premazna sredstva, s. 76—77.


Broj 5—6:


Kovačev i ć, S.: Zaštita drva protiv
truleži i insekata, s. 83—86.
B-iljan, M.: Mjerenje veličine stanja
sušenja, s. 87—89.
Č i k a r i ć, Ž. i dr.: Inovacije u drvnoj
industriji, s. 91—101.
Gregić , M.: Neke karakteristike drvne
industrije u Danskoj, s. 103—105.


B e n i ć, R.: Njemački savezni Zavod za
istraživanja u šumarstvu i drvnoj industriji
u Reinbek-u, s. 106.


B., St.: Simpozij o uslovima razvoja prerade
drva, s. 107—109.


B., St.: Pedesetgodišnjica rada Šumarskog
fakulteta Univerziteta u Beogradu, s.
110—111.


***: Seminar analitičara studija rada u
drvnoj industriji, s. 112.
***: Površinska obrada prozora, s. 114—


115.
Štajduhar, F.: Osobine i korišćenje
drva egzota, s. 116—117.


Broj
7—8:
S a 1 o p e k, D.: Predsušenje — suvremeniji
način privređivanja, s. 125—131.
Štajduhar, F.: Od Okal ploča do
Okal kuća, s. 133—139.
T k a 1 e c, S.: Program rada pripravnika
u poduzećima za finalnu obradu drva,


s.
141—151.
Š., F.: Novi strojevi, s. 153—155.
Derner, R a š i ć, M.: Površinska obrada
prozora, s. 156—158.
Štajduhar , F.: Polipan preslojeni
postupak na ivericama, s. 158.


Broj 9—10:


Hamm, Đ., L o v r i ć, N.: Parionice piljene
građe bukovine, s. 169—188.


Z a n i ć, J.: Primjena vodenih močila u
industriji namještaja, s. 189—191.