DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1972 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Š t a j d u h a r, F.: Uskladištenje bukove
ofolovine i konzerviranje vodom, s. 192—


193.
Hren , Z.: Otpresci — nova vrsta proizvodnje
i primjene vlaknatica, s. 193—


195.
^«i
Ka´balin , D.: Bukova piljena građa
za talijansku industriju izvan uobičajenih
dimenzija predviđenih jugoslavenskim
standardom, s. 197—199.


***: Površinska obrada kuhinjskog namještaja,
s. 200—201.


Broj 11—12:


Hamm, D., Lovrić, N.: Parionice piljene
građe bukovine, s. 209—:24.
Š., F.: Specijalizacija u korišćenju listača,
s. 225—226.


Hren , Z.: Savjetovanje o problemima
prerade i upotrebnim mogućnostima drva
egzota, s. 226—227.


Tkal e c, S.: Izvještaj sa Simpozija
»Dizajn namještaja danas i sutra«, s. 228—


229.
S., F.: Strojevi za obradu drva na Zagrebačkom
velesajmu 1971, s. 230—233.
***: Površinska obrada vodootpornim lakom
za drvo, s. 234—235.
Š t a j d u h a r, F.: Savjetovanje o organzaciji
i elektroničkoj obradi podataka u
drvnoj industriji, s. 237—238.


B. B.
GOZDARSKI VESTNIK, 29 :1—10, 1971.


Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja


Broj 1:


R e b u 1 a, E.: Stanje i perspektive gospodarenja
sa šumama, s. 1—10.
K r i v e c, A.: Priprema rada i nova tehnologija
šumske proizvodnje, s. 11—27.
Turk , Z.: Racionalizacija iskorišćivanja
planinskih šuma, s. 27—39.
Klemenčič, I.: O šumarstvu Britanske
Kolumbije, s. 40—52.
Mlinšek , D.: Međunarodno Savjetovanje
o uzgajanju šuma, s. 54—58.
Jurhar , J.: Savjetovanje o upotrebi
herbicida u šumarstvu, s. 58—59.


Z u p a n č i č, M.: Slabo podmlađivanje
jele i toksična koncentracija topivog mangana
u gornjem sloju tla, s. 59—61.


Broj 2—3:
B r i n a r, M.: O utjecaju »kolina« na
klijavost sjemena u vezi s izmjenom nekih
vrsta šumskog drveća, s. 65—83.
H o č e v a r, S.: Jedan stari negundovac
nestaje, s. 84—89.


Bernetič, Z.: Prilog raspravi o ekonomskoj
sintezi regionalnih šumskih gospodarskih
planova, s. 89—100.


P e r k o, F.: Važnost šuma za privatne
vlasnike na području šumskog pogona
Cerknica, s. 100—104.


Broj i:


W i n k 1 e r, I.: Usavršavanje visokoškolske
šumarske nastave, s. 129—132.


Schmidt , V.: Utjecaji znanstveno-tehnclcške
revolucije na oblikovanje ljudi,
s 133—134.


Leibundgut, H.: O izobrazbi šumarskih
inženjera u planinskim zemljama,


s.
134—142.
B u d o w s k i, G.: Ekologija i zaštita
prirode u nestalnom svijetu, s. 142—149.
M i e g r o e t, M.: Studij šumarstva u
Belgiji, s. 149—151.


Broj 5:


K ö s t e r, N.: Suma i umjetnost, s. 161—


169.
W i n k 1 e r, I.: Šumarstvo Cehoslovačke
u svijetlu ekonomike, s. 169—175.
Treguaov , V.: Šumarstvo Pakistana,


s. 175—181.
| ,j
Jurhar , F.: »Vojvodska šuma« na Gorenjskom,
s. 182—184.


Broj 6—7:


F u k a r e k, P.: O novijim rezultatima
proučavanja areala poljskog jasena, s. 193—


201.
Ma r in če k L.: Biljne zajednice kao
osnova za određivanje boniteta staništa,


s.
201—207.
Z u p a n ć i č, M.: Gnojenje odraslih sastojina,
s. 209—226.
S e v n i k, F.: Zapisi o početku šumarstva
u Sloveniji, s. 227—238.


Br´oj 8:


Brinar , M.: Pasekvoja — Metaseqoia
glyptostroboides — nova važna egzota, s.
257—264.


Turk , Z.: Utisci iz Centralne Afričke
Republike, s. 264—270.
D e b e n j a k, D.: Afričke tropske vrste
drva, s. 271—276.


Broj 9—10:


Ble i weis , S.: Jelov savijač (Choristoneura
murinana Hb sin. Cacoecia murinana
Hb) ponovno u Sloveniji, s. 289—291.


Turk , Z.: Pitanje kamata kod kalkulacija
ekonomičnosti rada strojeva u šumarstvu,
s. 292—298.


Winkler , I.: Nadoknada za eksproprijaciju
šuma za trase autoputeva u Sloveniji,
s. 298—313.


R e b u 1 a, E.: Poboljšanje tehnologije
kod sječe i izrade šumskih sortimenata,


s. 314—316.
301