DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— druga grupa: dvoslojna tla s lesolikom etažom debljine 25 (30) do 60
cm sa smeđim kiselim tlom na reliktnoj crvenici, s lesiviranom crvenicom ili
sa smeđim tlom na vapnencu;
— treća grupa: tla s lesolikom etažom debljine od svega 25 (30) cm, a tlo
je lesivirana crvenica ili smeđe tlo na vapnencu;
— četvrta grupa: ukupna dubina tla do matične stijene iznosi oko 50 cm
sa rendzinom, smeđim tlom na vapnencu ili lesiviranim tlom na vapnencu;
— peta grupa: deluvijalna tla vrtača.
Kod prve se tri grupe naglašava, da je razvoj korijenovog sistema sadnica
u ovisnosti od dubine pojavljivanja sloja reliktne crvenice i od stupnja
njene kompaktnosti.
U našem radu (Maye r 1969.) ukazano je na potrebu daljnjeg istraživanja
zavisnosti između heterogenih Fizikalnih i drugih svojstava predmetnih
dvoslojnih tala naspram uspijevanju pojedinih vrsta četinjača. S tim u vezi
pristupili smo proučavanju uspijevanja običnog bora u zavisnosti od plodnosti
tla.
Ovaj je rad financiralo Šumsko gospodarstvo Karlovac, stoga autori koriste
priliku da izraze zahvalnost. Veliku stručnu i tehničku pomoć kod provođenja
terenskih istraživanja pružili su nam Ing . S. Vanjković , I n g.


I. Mrzi jak i Ing. S. Luk i ć.
METODE RADA


U toku 1969. godine izvršeno je rekognosciranje postojećih kultura četinjača
na vrištinsko-bujadičnom području Šumskog gospodarstva Karlovac.
Utvrđeno je da su najbrojnije kulture običnog bora, pa su u njima provedena
ova istraživanja.


Identificiranje pedosistematskih jedinica u kulturama vršeno je pomoću
brojnih gusto raspoređenih sondažnih jama. Ukupno je izlučeno sedam pokusnih
ploha na tri lokaliteta i to: tri plohe u Sadilovcu — Šumarija Rakovica,
dvije u Drenovcu — Šumarija Duga Resa, te dvije u Vidinoj Lozi također
Šumarija Duga Resa. Kod izbora pokusnih ploha naročito se pazilo da su kulture
podjednake starosti (osnovane u 1960. i 1961. godini) i podignute približno
istom tehnikom sadnje. Pojedina primjerna ploha obuhvaća 41 do 60 stabala,
a njezina veličina i oblik bili su uvjetovani rasprostiranjem dotične pedosistematske
jedinice.


Unutar svake plohe izvedeno je 5 do 10 kontrolnih bušenja tla ručnom
sondom. Također je otvoren i morfološki analiziran po jedan glavni pedološki
profil iz kojeg su uzeti pojedinačni uzorci tla u porušenom i neporušenom
stanju (valjci Kopeckog u tri do pet ponavljanja) za laboratorijska istraživanja.


Uzorci iglica sabrani su s 15 stabala na svakoj plohi i to s južne strane
drugog pršljena od vrha. Za analize su uzeti uzorci najmlađih iglica u studenom
1970. godine.


Nadalje, na svakoj primjernoj plohi registriran je prsni promjer svih stabala,
totalna visina na kraju 1971. godine te visinski prirast u posljednjih
šest godina (1966—1971. g.).


U pedološko-fiziološkom laboratoriju Instituta izvršena su slijedeća određivanja:
mehanički sastav tla pipet-metodom s pripremom u natrijevom pirofosfatu
uz Atterbergovu podjelu; kapacitet za zrak računskim putem na bazi