DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 28     <-- 28 -->        PDF

retencionog kapaciteta za vodu; vodopropusnost pomoću stalnog pritiska u
aparatu po Plamencu uz obračunavanje po Darcy-evoj formuli; određivanje
sadržaja vlage uzoraka u porušenom stanju pomoću tlačnog ekstraktora kod
0,33 atm i na aparatu s tlačnonm membranom kod 15 atm (po Richardu); pH
elektrometrijski sa staklenom elektrodom u H20 i n-KCl; humus po Tjurinu
bikromat-metodom; ukupni N po Kjeldahlu, makro postupak; fiziološki aktivni
fosfor i kalij po AL-metodi; S i H (m. e. u 100 g tla) po Kappenu; V% računski
iz S, H i T; CaC03 (%) po Scheibleru.


U suhoj biljnoj tvari N je određivan po Kjeldahlu makro-postupkom. Za
određivanje ostalih biogenih elemenata biljni materijal je spaljivan mješavinom
sumporne i perklorne kiseline. Iz ekstrakta su kalij i kalcij određeni
plamenfotometrijski, a fosfor i magnezij kolorimetrijski. Sadržaj biogenih
elemenata izražen je u postotcima suhe tvari (105° C).


Laboratorijska određivanja izvršile su prof. Nada Pezdirc, Višnja
Koprivnjak i Zlata Josipović, a grafikone je izradio I n g. P.
Rastovski.


OBJEKTI ISTRAŽIVANJA


Sva tri lokaliteta leže na području tzv. niskog krša, koje započinje južno
od Karlovca i proteže se sve do obronaka Ličke Plješivice i Male Kapele. Za
makro i mezo reljef karakteristična je pojava vrtača i mjestimična površinska
stjenovitost. Matičnu stijenu na sva tri lokaliteta izgrađuju vapnenci mezozojske
starosti. Pokusne plohe izlučivane su na površinama između vrtača.


Kulture u predjelu Sadilovca nalaze se nedaleko od Rakovice uz odvojak
ceste za Bihać. Tri izlučene plohe (brojevi 1, 2 i 3) leže na nadmorskoj visini
od cea 385 m. Njihov međusobni razmak kreće se između 10 i 20 m. Kultura
na plohi 3 osnovana je na tlu koje pripada prvoj, uvodno navedenoj grupi
(lesolika etaža deblja od 60 cm), dok je druga talna grupa identificirana na
plohama 1 i 2 (dubina lesolike etaže seže od 25/30 cm do 60 cm).


Kulture u predjelu Vidine Loze nalaze se 3 km zapadno od Generalskog
Stola, nedaleko kanjona rijeke Dobre. Nadmorska visina se kreće oko 190 m.
Plohe 6 (treća talna grupa s lesolikom etažom od svega 25/30 cm) i 7 (prva
talna grupa) razmaknute su kojih 50-tak m.


Kulture u predjelu Drenovca nalaze se 15 km zapadno do jugozapadno
od Karlovca uz autocestu Karlovac—Rijeka. Izlučene plohe 4 (druga talna
grupa) i 5 (prva talna grupa) međusobno su udaljene 20-tak metara. Nadmorska
visina se kreće oko 210 m.


Kod razmatranja klimatskih prilika značajno je, da istraživane kulture
leže blizu granične linije humidne i perhumidne klime u zapadnoj Hrvatskoj
s indeksom efektivnosti oborina (P/E) prema Thornthwait u 127 do 128.
Karlovac leži u području humidne klime s P/E = 105, Ogulin u perhumidnoj
s P/E = 157 te Plitvički Ljeskovac također unutar perhumidne klime s P/E =


151.
Podaci o oborinama za istraživani period dobiveni su od Republičkog hidrometeorološkog
zavoda SRH. Oni sadrže šestogodišnja mjerenja oborina
(1966—1971. g.) za najbliže meteorološke stanice Rakovicu, Generalski Stol i
Pritišće. Sume oborina za pojedine godine prikazane su u grafikonu 5. Godišnji
srednjaci za navedeni period iznose za Rakovicu 1169 mm, za Generalski
Stol 1258 mm, te za Prilišće 1128 mm oborina.