DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 29     <-- 29 -->        PDF

REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Tla u istraživanim kulturama s obzirom na vodne
i druge osobine


Prvenstvena pažnja obrađena je istraživanju heterogenih fizikalnih svojstava
(mehanički sastav, retencija vode i vodopropusnost) na izlučenim primjernim
plohama i njihovog značenja za uspijevanje mladih kultura običnog
bora. Osim toga određene su i kemijske osobine prikupljenih uzoraka tla. Po
jedan karakterističan pedološki profil otvoren je i obrađen unutar svake od
7 primjernih ploha. Grupiranjem analiziranih profila, na osnovi uvodno date
podjele, utvrđeno je da su u našim kulturama pretežno ili isključivo zastupljene
I, II i III talna grupa.


U tabeli 1 dan je pregled izlučenih primjernih ploha po talnim grupama.


Tabela 1. — Pedosistematska pripadnost tala u istraživanim kulturama


Lokalitet Talna grupa
i
Broj profila
primjer, plohe
Pedosistematska
pripadnost tla
Sadilovac I 3 Lesivirano kiselo smeđe tlo na
reliktnoj crvenici
Drenovac I 5 Duboko kiselo smeđe tlo na
reliktnoj crvenici
Vidina Loza I 7 Duboko kiselo smeđe tlo na
(I/II) reliktnoj crvenici
Sadilovac II 1 Kiselo smeđe tlocrvenici
na reliktnoj
Sadilovac II 2 Kiselo smeđecrvenici
tlo na reliktnoj
Drenovac II
(II/III)
4 Kiselo smeđe tlocrvenici
na reliktnoj
Vidina Loza III 6
Lesivirana crvenica na vapnencu


Potreba za pomoćnim oznakama (I/II) i (II/III) u tabeli 1 ukazala se
zbog problema oko izbora karakterističnih profila obzirom na mozaično
smjenjivanje talnih grupa na vrlo malim površinama.


U gornjem dijelu grafikona 1, 2 i 3 prikazano je postotno učešće frakcije
gline (0 < 0,002 mm) po dubini profila, koji su razvrstani prema tabeli 1.
U I, talnonj grupi sadržaj gline do 120 cm dubine nigdje ne prelazi 45°/o. Do
dubine od 30/40 cm tekstura je pretežno glinasto-ilovasta do praškasto-glinasta.
Površinska stjenovitost izražena je tek izuzetno, a podzemni reljef vapnenačke
stijene spušta se ispod 150 cm. Ova talna grupa javlja se suvislo na
većim površinama. Kod II. talne grupe teško-glinasta tekstura dolazi već između
40 i 50 cm dubine uz podzemno približavanje matične stijene površini
tla ili čak njezina nadzemna pojava. Uz II. talnu grupu pojavljuje se III. i IV.
s učešćem 5 do 20°/o- Teško-glinasta tekstura kod III. grupe dolazi već na