DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TKHNlCARA ŠUMARSTVADRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 97 SIJEČANJ — VELJAČA GODINA 1973.


UDK 634.0.483:595.768.23


EKONOMSKI ZNAČAJ PIPA OTIORRYNCHUS VRSTA
KAO ŠTETNIKA ŠUMSKOG DRVEĆA


Dr ŽELJKO KOVAČEVIC, profesor, Zagreb


U proljeće možemo uvijek naći pupove drveća kao i mlade listove da su
nagrizeni. Pupovi su obično djelomično izgrizeni, a listovi oštećeni na plojki
ili pak na rubovima dublje ili pliće. Ako malo bolje pogledamo naći ćemo na
listovima male zelene, zlatne, smeđe ili crne pipe iz rodova: Phylobius, Polydrosus
ili Peritelus, a kadkad i one veće pipe iz roda Otiorrhynchus. To nije
nikakva rijetka, već gotovo svakog proljeća redovita, pojava, ali s tom razlikom
da to oštećivanje rjeđe prelazi 50% štetu na listovima, dok pupovi mogu
biti i potpuno uništeni (Stereonychus fraxini Deg).


Prošle godine u proljeće, u mjesecu svibnju, počinila je vidljive štete na
kulturi ariš a u Koprivnici jedna vrlo rijetka vrsta pipe Otiorrhynchusapfelbecki Strl. Ing. M. To mek, stručnjak za zaštitu šuma kod Šumskog
gospodarstva u Koprivnici, donijela nam je na determinaciju jednu pipu koju
u našim zbirkama nismo našli. Cim smo se uvjerili da se radi o jednoj rijetkoj
vrsti, koju do sada nismo dobili na determinaciju, mi smo se obratili na
koleopterologa u Prirodoslovnom muzeju u Budimpešti dra S. Endrö d i-a,
koji nas je nakon kratkog vremena obavijestio da se radi o rijetkoj vrsti
Ot. apfelbecki. Tu vrstu pronašao je 1887. g. naš poznati entomolog Apfelbečk
u Ludbregu na lišću hrasta i bukve. Od onda do danas nije ta vrsta registrirana
u našoj entomofauni.


Tu vrstu u svojim tablicama spominju Stierlin 1887, Reitter 1913,
Apfelbec k 1898. i Lon a 1936. Kao područje rasprostranjenja navode
Stierlin i Reitter Hrvatsku i Bosnu, Apfelbeck samo nalazište Ludbreg, a Lona
srednju Štajersku, Ludbreg i Bosnu. Prema podacima s kojima do danas raspolažemo
glavno područje rasprostranjenja će biti porječje Mure i Drave,
što dokazuju i naša dosadanja nalazišta Ludbreg i Koprivnica. Ali izgleda da
ta vrsta dolazi i u zapadnoj Hrvatskoj, u Hrvatskom Zagorju, jer smo naknadno
u zbirci Muzeja u Varaždinu našli dva primjerka iz Trnovca kod Krapine.


Nakon prijave o masovnijoj pojavi spomenute pipe u kulturi ariša kod
Koprivnice, mi smo odmah obišli teren i utvrdili da je taj štetnik na mladim
stabalcima ariša počinio štete izgrizanjem iglica oko 20%, dok su inače biljke