DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 37     <-- 37 -->        PDF

analiza iglica. U tu svrhu sabiru se i analiziraju definirani uzorci iglica kako
smo to i mi proveli u našim istraživanjima. Rezultat tih istraživanja iznose
se u tabeli 3. Iz podataka se jasno vidi, da je koncentracija dušika u iglicama
bora na talnoj grupi I veća od koncentracije dušika na talnim grupama II i


III. Koncentracija ostalih biogenih elemenata također je u prosjeku najviša
u iglicama bora i to u kulturama podignutim na I. talnoj grupi.
Rast i prirast


Osnovni podaci o rastu i prirastu prikazani su u tabeli 4 i na grafikonima
6 i 7. Vidljivo je, da je obični bor postigao u prosjeku na I. talnoj grupi najveće,
a na III. najmanje visine i debljine. Kretanje visinskog rasta i prirasta
u periodu od 1966. do 1971. g. jasnije se vidi iz spomenutih grafikona 6 i 7.


5. DISKUSIJA I ZAKLJUČCI
U ovom radu istraženo je uspijevanje nekih mladih kultura običnog bora
na tlima slojevite građe vrištinsko-bujadičnog područja Šumskog gospodarstva
Karlovac. Težište istraživanja stavljeno je na proučavanje fizikalnih svojstava
tala slojevite građe i njihovog utjecaja na rast običnog bora.


Utvrđena je velika varijabilnost debljine površinske lesolike etaže istraživanih
tala, koja je osobito izražena na površinama na kojima se smjenjuju
II., III. i IV. talna grupa.


Nadalje, istraživanjima je potvrđena ekološka važnost uvodno iznesene
podjele na talne grupe. Tako su mlade kulture običnog bora pokazale najbolje
uspijevanje na primjernim plohama sa talnom grupom I, pa s grupom
II te grupom III. Ovaj zaključak podudara se s utvrđenom ukupnom količinom
pristupačne vode u pojedinom profilu kako je vidljivo iz grafikona 8.


Kod razmatranja rezultata istraživanja za pojedini profil u odnosu na
utvrđen rast običnog bora po primjernim plohama, treba uzeti u obzir poteškoću
oko pravilnog izbora karakterističnog profila. Tako je naknadnom
provjerom dubine tla na plohi 4 utvrđeno znatno veće učešće talne grupe III
što se razlikuje od prethodnog nalaza. Definiranje površine s učešćem talnih
grupa II, III i IV u pedološkom smislu i dalje ostaje otvoren problem, jer
praktički nema površinskih znakova s kojima bi podzemna varijabilnost korelirala
(Čiri ć 1966.).


Iako obični bor pokazuje podjednak rast u kulturama osnovanim na istoj
talnoj grupi, pojedini lokaliteti imaju određene specifičnosti. To bi se u prvom
redu moglo objasniti klimatskim razlikama dosta udaljenih kultura kao
što su Drenovac i Sadilovac (udaljeni 63 km), a također i drugim razlikama
(porijeklo sjemena, kvalitet sadnog materijala i dr.).


Vremenske prilike u pojedinim godinanma imaju također vrlo izražen
utjecaj na visinski rast običnog bora. Tako je u izrazito sušnim godinama
1968. i 1971. registrirano osjetno smanjenje visinskog prirasta u odnosu na
ostale godine istraženog perioda.


Zbog malog broja istraživanja o ishrani običnog bora, teško je dati precizniju
ocjenu stanja ishrane ovih kultura. Opsežnija istraživanja iz ovog područja
proveli su Fiedler i Höhne (1967.) u 6 do 10 godina starim kulturama
običnog bora. U tim je istraživanjima utvrđeno, da sadržaj dušika u
iglicama opada sa smanjenjem vlage u tlu, a povećava se s porastom trofič


33