DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 4     <-- 4 -->        PDF

ariša u jačoj mjeri stradale od mraza (SI. 1 i 2). Kultura ariša je podignuta
na sječini 1972. godine. Na toj sječini, na kojoj je sada posađen ariš, bila je
u jednom dijelu ranije smjesa graba, topole, johe i breze, a na drugom dijelu
bila je sastojina bukve i hrasta. Od pipe je u jačoj mjeri stradala prva smjesa,
dok na mjestu gdje je bila ranije 54-godišnja sastojina bukve i hrasta pipa
se nije pojavila.


Budući se pipa kao štetnik u većoj mjeri pojavila u Podravini tek nakon
85 godina, nas je taj slučaj ponukao da napišemo par riječi o pipama
Otiorrhynchus-roda, koje se pojavljuju u jačoj mjeri u šumskim rasadnicima
i kulturama, a rjeđe u starijim šumskim sastojinama. Inače su vrste tih pipa,
kojih u nas ima preko 230 vrsta, poznati štetnici u šumama, voćnjacima i vinogradima,
a manje na ostalim poljoprivrednim kulturama.


Slika 1.: Grančica ariša s iglicama oštećenim od Otiorrhynehus apfelbecki Strl.


Pipe ovoga roda poznate su kao polifagni štetnici, jer do sada neznamo
ni za jednu vrstu koja bi bila monofag. Neke vrste napadaju manji broj biljaka,
a neke veliki. Hrane se uglavnom samo pupovima i lišćem listača odnosno
iglicama crnogorice. Ličinke im žive na korijenju različitih biljaka, pa
su također polifagi, osim jednog vrlo malog broja kao što su Ot. ligustici na
korijenu lucerne i Ot. sulcatus na korijenu vinove loze, ali većina napada veći
broj raznih drvenastih i zeljastih biljaka.