DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Tabela br. 1


Pregled modalnih stabala običnoga graba po šumsko-uređajnim područjima


Šumsko-uređajno područje Broj modelnih stabala
1. Posavlje 528
2. Podunavlje 383
3. Podravlje 627
4. Bilogora 387
5. Papuk i Psunj 176
6. Dilj Gora 145
7. Kalnik 45
8. Vukomeričke Gorice 114
Ukupn o 2405
Tabela br. 2.
6—9 10—14Debljinsk i stepe n cm
15—19 20—24 25—29 30—34 35—39broj modelni h stabal a
40—44 45—50 Ukupno
8 1
9 —
10 1 _ _ _ _ _ _ 1
11 3
12 4 5 4 2 — — — — 15
13 2 7 3 2 — — — — — 14
14 5 19 6 6 — — — — — 36
15 4 32 21 7 7 — — 71
16 2 21 32 25 8 5 — — 93
17 — 15 34 30 24 3 2 — 108
18 — 15 51 49 56 12 4 187
19 — 14 49 68 73 24 7 — 235
20 — 3 46 98 93 31 8 1 — 280
21 — 3 31 111 100 62 24 4 335
22 — 25 49 100 58 29 14 1 276
23 — 6 39 58 80 37 8 — 228
24 — 3 17 52 51 42 20 1 186
25 — 6 40 41 22 13 5 127
26 — — 5 29 37 16 15 4 106
27 — 3 18 18 14 10 8 71
28 — — — — 6 7 5 2 2 22
29 — — — 1 1 3 2 1 8
22 136 311 517 665 430 213 89 22 2405


OBRADA MATERIJALA


U Elektronsko-računskom centru Zavoda za produktivnonst u Zagrebu
izrađen je program za obradu podataka i izjednačenje drvnih masa računskim
putem pomoću logaritamskog oblika Schumacher-Hallove formule


log V = a + b . log d + c . log h