DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Izjednačenje drvnih masa po toj formuli obavljeno je samo za stabla od
20 cm prsnog promjera na više, jer su izravnavane mase krupnog drva. Ako
se radi o krupnom drvu, onda linearitet konturnih linija ne zadovoljava kod
prsnih promjera ispod 20 cm (Emrović , 1960. b). Za tanja stabla ispod
20 cm promjera izjednačenje je provedeno grafičkim putem, po metodi koja
je primijenjena kod izrade tablica drvnih masa za poljski jasen (E m rov i ć


- G 1 a v a č - P r a n j i ć 1962.).
Nakon izjednačenja masa za sva stabla iznad 20 cm prsnog promjera parametri
i ostale statističke veličine iznose:


n = 1936
a = _4,746 660 era = 0,024 872
b = +2,027 826 cr,, = 0,013 878
c = +1,227 771 o* = 0,002 103 381


a - 0,045 863


230,26 <7 = 10,56%,


Iz tabele br. 4 se vidi da je korelacija između prsnog promjera i obličnog
broja, te visine stabla i obličnog broja graba uvijek pozitivna. Korelacioni
koeficijenti, kako totalni tako i parcijalni, signifikantni su, jer je 2,58 sr
uvijek manje od korelacionih koeficijenata. Te su korelacione analize provedene
i za svako šumsko-uređajno područje posebno. Rezultati se uglavnom
slažu s rezultatima za sva područja zajedno, jedino su razlike u veličini korelacionih
koeficijenata koji se kreću ispod i iznad veličine za ukupni broj
stabala.


Iz naprijed navedenog se vidi da se oblični broj običnoga graba drukčije
odnosi prema promjeni visine stabla, nego do sada istraživane vrste
drveća u našim jcdnodobnim šumama. Može se reći, da je u Hrvatskoj
karakteristika običnoga graba kao vrste, da mu sa porastom visine oblični
broj raste.


GRAB IZ SJEMENA I GRAB IZ PANJA


Kako je u uvodu spomenuto, prema prethodnom ispitivanju postojala
je signifikantna razlika između običnog broja graba iz sjemena i onog iz
panja. Zbog toga bi trebalo izraditi i posebne tablice za drvnu masu. Međutim,
ispitivanje obličnog broja graba bilo je tada provedeno tako da su stabla
iz sjemena bila iz jednog područja (g. j . Kosturač), a ona iz panja iz drugoga


(g. j . Miletina Rijeka — Krndija). Razlika u obličnom brojevima mogla je
nastati i iz drugih razloga (različite ekološke prilike, utjecaj gospodarenja
itd.). Zbog toga je provedeno novo ispitivanje i to tako, da su uzeta modelna
stabla iz istog šumskog predjela kako bi se drugi eventualni utjecaji uklonili
Za ispitivanje je uzeto 39 parova grabovih stabala jednakih prsnih promjera
i jednakih visina iz gosp. jedinice Suhopoljske nizinske šume, odjel
4d. Prsni su se promjeri kretali od 25 do 42 cm, a visine od 17 do 25 m.


Za svako stablo izračunat je oblični broj te je kod svakog para jednakih
dimenzija određena razlika obličnih brojeva f — F = A i kvadrat razlike
(f — F)2 = Ai
gdje malo f označuje oblični broj grabovog stabla iz sjemena, a veliko F ob