DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Tabela br. 3


Pregled obličnog broja graba u ovisnosti o prsnom promjeru i visini stabala


Područje do 19 cm 20—30 cm 31—40 cm 41—50 cm
8— 15 m 16 --24 m 12—20 21—29 16—23 24—29 21—25 26—29
Posavlje 0,455 0,512 0,494 0,518 0,506 0,518
Dilj Gora 0,458 0,477 0,596 — — —
Kalnik 0,465 0,513 0,502 0,672 — —
Vukomer. Gorice 0,478 0,494 0,512 0,551 0,545 —
Papuk-Psunj 0,495 0,536 0,529 0,559 0,556 0,644
Bilogora 0,481 0,496 0,484 0,538 0,533 0,522
Podravlje 0,514 0,520 0,496 0,539 0,476 0,580
Podunavlje 0,501 0,509 0,523 — — —
UKUPNO 0,386 0,459 0,495 0,510 0,498 0,533 0,504 0,571
0,441 0,504 0,5: A 0,531
Prosj. prs. pr. 15,4 25,3 34,3 43,5
Prosj. visina 17,5 21,0 23,1 25,0


Kod pitomog kestena parametar »c« je tek nešto veći od 1 (1,031824),
dok je parametar »b« nešto manji od 2, što pokazuje da kod kestena oblični
broj s visinom ne raste ili vrlo malo. Isto tako parametri za hrast lužnjak
i hrast kitnjak (kod tablica drvnih masa, koje je izradio Institut za šumarska
istraživanja) pokazuju, da se kod hrasta s povećanjem visine oblični
broj smanjuje:


hrast lužnjak u Spačvanskom bazenu: c = 0,8536, b = 2,0744
hrast lužnjak za područje SR Hrvatske c = 0,892124, b = 2,041940
hrast kitnjak za područje SR Hrvatske c - 0,949714, b = 2,041940


S porastom prsnog promjera neznatno rastu i oblični brojevi hrasta lužnjaka
i kitnjaka. Primjećuje se da se parametri kod hrasta lužnjaka i kitnjaka
odnose na jednadžbe za drvnu masu do 3 cm, dok se za grab i kesten
izravnavanje radilo za krupno drvo (do 7 cm na tanjem kraju).


Radi jače potvrde dobivenih rezultata provjeravanje je obavljeno i putem
korelacione analize. Ispitivana je korelacija d-f (prsni promjer — oblični
broj) i h-f (visina — oblični broj). Rezultati korelacionih analiza navedeni
u tabeli br. 4 odnose se:


pod I na stabla do uključivo 19 cm prsnog promjera,


pod II na stabla od 20 cm prsnog promjera na više,
pod III na sva stabla.


Tabela br. 4


Korelacioni koeficijent rdf 0,532 0,200 0,418
Korelacioni koeficijent rhf 0,452 0,244 0,423
Standardna devijacija sr 0,046 0,023 0,020
Standardna devijacija 2,58 sr 0,119 0,059 0,052
Parcijalni korelacioni koeficijent 0,368 0,090 0,191
Parcijalni korelacioni koeficijent rhf/