DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 54     <-- 54 -->        PDF

A2 = —0,0124? == 0,00015376


n . Ä-´ == 0,00015376 X 39 - 0,00599664
2 A-i — n . Ä2 0,300232— 0,0059966
Varijanca c2 = =
n — 1 38


0,2942354


-= 0,007743037
38


Standardna devijacija a = 0,08799
a 0,08799
Srednja greška aritmetske sredine crA = = 0,01409
Vn 6,245


Trostruka srednja greška 3 crA = 0,04227


Budući da je trostruka srednja greška veća od same aritmetike sredine
razlika, to se nul-hipoteza održala, tj. nema signifikantne razlike između obličnih
brojeva graba iz sjemena i iz panja.


Zbog toga su za obični grab izrađene jedinstvene lablice drvnih masa, bez
obzira na porijeklo stabala.


ZAKLJUČAK


Prilikom obrade podataka za sastav drvno-gromadnih tablica za obični
grab, obavljeno je i ispitivanje obličnog broja graba, jer su već neka prethodna
istraživanja pokazala izvjesnu anomaliju obzirom na značajke obličnih
brojeva drugih vrsti šumskog drveća. Izjednačenje drvnih masa kod izrade
tablice obavljeno je računskim putem uz upotrebu Schumacher-Hallove formule:
V = 10a . db . hc. Transformacijom te formule, ako se za volumen uvr


d-,7


sti V = g . h . f, a za temeljnicu g = dobivamo izraz za oblični broj:
4


4
f = — . 10* . db-* . he-l


71


Iz te formule se vidi, ako je parametar »c« veći od 1, onda s porastom
visine h (uz konstantno d) raste i oblični broj f. Naprotiv, ako je c < 1, oblični
broj s porastom visine pada. Isto se dešava uz konstantnu visinu s promjenom
prsnog promjera d, ako je parametar b veći ili manji od 2.


Za obični grab u SR Hrvatskoj izračunani su na temelju sekcioniranja
1936 modelnih stabla parametri b = 2,027826 i c = 1,227771. Budući da je parametar
c osjetljivo veći od 1, to znači da se porastom visine stabla raste i
oblični broj. Obavljena je i provjera te pojave razvrstavanjem modelnih sta