DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Osim ovih, češće se znadu pojaviti kao štetnici u brdskim šumama


Ot. aurosignatus, Ol. penicillatus, Ot. truncatus, Ot. scaber, Ol. stenorostris


i dr.


U brdskim šumama kao i na visokim planinama preko 1.500 m dolaze još
mnoge vrste pipa Otiorrhvnchus-roda, ali se javljaju u malom broju i pojedinačno,
neke od njih i na nekim za njih karakterističnim biljkama kao što
su Pimts mitghus i P. leucodermis.


Mi smo ovdje nabrojili samo neke vrste tih pipa, jer bi nas daleko vodilo
nabrajanje onih vrsta za koje su pojedine planine karakteristična staništa.
O većem broju ovih pipa manjkaju iscrpniji podaci o njihovom ciklusu i načinu
života, jer je njihova zastupljenost mala pa možemo često naći pojedine
za faunu interesantne primjerke, ali rijetko u većem broju. Inače, najveći broj
pipa ovog roda pripada šumi, jer tu one nalaze najpovoljnije uvjete za svoj
život i razvoj bez obzira da li pripadaju grupi rijetkih ili čestih članova šumske
biocenoze. Za ovaj rod pipa na prvo mjesto dolaze brdske i visoko planinske
šume, a onda nizinske ili otvorene poljoprivredne površine.


Obzirom na klimatske prilike, koje su u nas vrlo različite, a u vezi naših
orografskih i hidrografskih okolnosti, u šumama ćemo naći mali broj tipičnih
štetnih vrsta, a mnogo veći broj endema 33 vrste ili endemita 70 vrsta,
koje pripadaju samo fauni Jugoslavije.


Kod tumačenja odnosa tih pipa spram okoline treba napomenuti da su li
kukci umbrofilni organizmi, koji traže za vrijeme svoga života i kretanja sjenu
i mrak. Ličinke stalno borave u zemlji, a imaga traže hranu pretežno samo
po noći. To je, također, jedan biotički faktor važan za poznavanje ovih pipa,
a naročito onih nekoliko tipičnih štetnih vrsta.


Potencijal razmnažanja u ovih kukaca nije općenito visok iako neke vrste,
osobito one štetne, legu i po koju stotinu jaja. Potencijal razmnažanja tih
pipa je nizak i zbog toga jer se one zadržavaju većim dijelom u biotopima sa
prilično nepovoljnim klimatskim prilikama. Razmnažanje je najjače kod onih
vrsta koje žive u povoljnim klimatskim prilikama, kao što je naš Jadranski
pojas, i koje se hrane kulturnim biljkama.


Polifagnost u izboru hrane predstavlja u ovom slučaju jedan rezistencfaktor
vrlo važan za održanje vrste. Same pipe kao razviti oblici nisu u pogledu
hrane izbirljivi, a čini sc da su to još manje njihove ličinke. Prema tome
mogu se ovi kukci održati na životu i kod slabe prehrane, odnosno i kod
one vrste hrane koja nije najpovoljnija za njihov život i potencijal razmnažanja.
Vrsta hrane je jedan od glavnih faktora za razmnažanje pa su nam
stoga poznate gradacije kod onih vrsta koje se gotovo stalno zadržavaju u
povoljnim životnim prilikama, a koje se nalaze na poljoprivrednim kulturama
i na području Mediterana. Stoga najtipičnije štetne vrste nalazimo u Primorju
i Podunavlju, dok je njihova pojava u ostalim krajevima rijetka.


Masovne pojave ovih štetnika obično su prolaznog karaktera jer gradaciju
ima samo jedna generacija, dok kod druge potencijal razmnažanja naglo
pada i razmnažanje se normalizira. Do gradacije dolazi pod utjecajem vanjskih
faktora i genetske strukture generacije koja ima sposobnost odlaganja
velikog broja jaja, ali ta sposobnost već u drugoj generaciji opada ili se gubi.
Obzirom na tu činjenicu najtipičnije štetne vrste javljaju se u manjim vremenskim
razmacima od nekoliko godina (Ot. alulaceus), a kod nekih u razmaku
od desetak i više godina (Ot. apjelbecki). Sve vrste ovog roda imaju u