DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 7     <-- 7 -->        PDF

jednoj godini samo jednu generaciju, ali razviti oblici kadkad žive i tri godine
(Ot. lüger). To je, također, jedan od razloga da pojava ovih pipa nije
česta.


Morfološka građa njihova tijela je drugi faktor važan za odnos tih kukaca
prema svojoj okolini sa statičkog i dinamičkog aspekta. One imaju čvrsti
hitinski oklop, koji zaštićuje tijelo od utjecaja nepovoljnih vanjskih faktora.
Usprkos raznim nepovoljnim klimatskim okolnostima i promjenama,
koje su se zbile u razvoju zemlje, ovaj se rod kukaca održao od trijasa, odnosno
od preglacijalnog i interglacijalnog doba do danas. Prema istraživanjima
(Holdhaus ) izgleda da sve vrste pipa ovoga roda vuku svoje porijeklo
od preglacijalnog doba. Neke nove vrste koje su se kasnije razvile nisu
poznate.


Morfološka rezistentnost kod ovih kukaca odražava se evidentno pri upotrebi
insekticida, jer su ove pipe vrlo otporne na djelovanje kontaktnih otrova
baš zbog svog čvrstog hitinskog skeleta. U borbi protiv štetnih vrsta u ovom
slučaju bolje rezultate daju želučani i insekticidi s unutarnjim djelovanjem
ili sistemici. Tu rezistentnost pojačava još i srašteno pokrilje ispod kojeg
nema donjih krila. Ovi se kukci kreću samo nogama pa stoga kod njih
nisu poznate migracije kakve susrećemo npr. kod skakavaca i mnogih drugih
štetnika. Vrste ovih pipa, koje nađemo na nekom mjestu, pripadaju tom ližem
(endemi) ili širem području, a nisu došle sa nekog drugog udaljenog područja.
Migracije su tu moguće samo unutar jednog manjeg područja ili biotopa.
Ima tu izvjesnih odstupanja, kao u biologiji uopće, a koja je teško
protumačiti pa ostaju u biogeografiji i danas otvorena. Tako npr. ima u nas
vrsta koje dolaze u Banatu, ali su poznate i sa Crnogorskog primorja (Ot.
polycoccus) ili sređnjeevropska vrsta Ot. niger poznata u nas samo sa Karavanka
i Gorskog kotara, ali je utvrđena i u Bugarskoj (Angelov) . Ta se
odstupanja ne mogu pripisati nekim migracijama iz antrozojskog perioda ili
migracijama antropogenog karaktera, već samo razvoju vrsta u preglacijalno
doba, kada su se u raznim geografskim širinama razvile vjerojatno pod istim
ekološkim uslovima iste ili slične vrste. Na takva odstupanja, u vezi geografskog
raširenja, nailazimo u različitim redovima i porodicama kukaca.


Obzirom na to što do pojave tih pipa u većoj ili manjoj mjeri dolazi svake
godine, a prema tome i do manjih ili većih šteta, istakli smo neke morfološke
i ekološke osebine. Štete što ih ove pipe počinjaju obično su lokalnog
i prolaznog karaktera pa se stoga postavlja u ovakvim slučajevima pitanje
poduzimanja mjera suzbijanja. Osjetljive štete mogu biti izazvane u rasadnicima
i kulturama, a manje u starijim šumskim sastojinama. Često je pojava
različitih pipa, a ne samo onih iz Otiorrhvnchus-roda, povezana sa pojavom
gusjenica koje izazivaju u proljeće golobrst u šumama, jer se najveći
broj štetnika javlja baš u proljeće u doba listanja drveća.


U slučaju pojavljivanja pipa teško je postaviti prognozu i dijagnozu odnosno
značaj napada, jer se ti štetnici javljaju povremeno u jačoj mjeri, a
vrlo slabo su nam poznati faktori koji uzrokuju pojačanu ili masovnu pojavu
tih štetnika. Razloga tome ima više: u prvom redu treba istaknuti periodičko
pojavljivanje; štete što počinjaju pipe kreću se između 20 i 50%, ali su uopće
štete što ih počine pipe redovito daleko manje od onih što ih izazivaju različite
gusjenice. Kod toga treba uočiti i način prehrane samih pipa, jer su one
izraziti polifagi koji napadaju različite biljke, a pored toga kod gradacije ne