DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1973 str. 8     <-- 8 -->        PDF

napadnu uvijek istu biljku, već se pojave i na takvoj na kojoj ih inače nismo
nalazili (Ot. apfelbecki, Ot. perdix), jer ista vrsta može u jednoj gradaciji izazvati
štetu na listačama, a drugiput na četinjačama.


Kod štetne pojave imaga ili ličinaka u rasadnicima i kulturama treba u
svakom slučaju poduzeti mjere suzbijanja jer štete mogu biti osjetljive, ali
u starijim šumskim sastojinama postavlja se pitanje obzirom na ekonomski
efekat koji bi se u tom slučaju mogao postići.


Budući su ličinke po svojoj morfološkoj građi daleko osjetljivije od imaga,
to možemo računati na veći uspjeh u njihovu suzbijanju ukoliko se poslužimo
odgovarajućim insekticidom za suzbijanje zemljišnih štetnika. Borba
protiv ličinaka i razvitih oblika može se u izvjesnoj mjeri provoditi i mehanički,
premda ta borba obično daje djelomične rezultate. U rasadnicima i
kulturnim nasadima, ukoliko smo primijetili pojavu imaga, dobro će biti u
jesen i u proljeće iza napada pretražiti zemlju i utvrditi prisutnost ličinaka,
a eventualno i samih kornjaša te ove sabrati i uništiti. Kod suzbijanja ličinaka
nekih vrsta teško je postići uspjeh zbog toga što za mnoge vrste neznamo
gdje njihove ženke odlažu jaja pa ličinke kadkada nalazimo samo mjestimično.


ZAKLJUČAK


U proljeće svake godine na pupovima ili lišću šumskog drveća, voćaka,
vinove loze pa i nekih ratarskih biljaka počinjaju veće ili manje štete pipe
Otiorrhynchus-Toda. Budući se ti štetnici javljaju povremeno u velikoj mjeri,
pa kadkad i masovno, a većinom se pojave na pojedinim staništima nenadano,
kao što je bio ove godine slučaj s Otiorrhvnchus apfelbecki Strl. kod Koprivnice,
autor je smatrao potrebnim da se jednim člankom općenito u kratkim
crtama osvrne na tu grupu štetnih kornjaša.


Otiorrhychus-rod zastupljen je u entomofauni Jugoslavije sa 235 vrsta,
od kojih je oko 100 vrsta poznato samo iz Jugoslavije. Mnoge vrste tog roda
poznate su ne samo u nas već i u svijetu samo kao vrste, dok im je biologija
općenito slabo poznata. Baš zbog tog osnovnog razloga, a s obzirom na pojavu
tih pipa, koja je u nekih vrsta sporadična i rijetka, u drugih češća i interesatna
s naučnog gledišta, tek je manji broj djelomično poznat po svojoj
štetnosti i pretstavlja štetnike od izvjesne ekonomske važnosti. To u prvom
redu vrijedi za one vrste koje se javljaju u šumskim rasadnicima, kulturama
i starijim šumskim sastojinama, a tih vrsta ima u tom rodu najviše.


U vezi s tim bilo je potrebno istaknuti neke osobine tih pipa koje su značajne
za njihovo poznavanje za gospodarstvo šuma. Glavni uzrok sastavu ovog
članka bila je nenadana pojava vrlo rijetke vrste u našoj zemlji
Otiorrhvnchus apfelbecki. Ta je vrsta prviput nađena u nas po A p f e 1 b e-
c k u, poznatom entomologu, u Ludbregu kod Varaždina 1887. god., a sada
drugiput u mladoj kulturi ariša u Koprivnici. Od prvog do sadašnjeg nalaza
prošlo je 85 godina. Obzirom na tu činjenicu potrebno je istaknuti neke morfološke
i biološke osobine ovog roda pipa.


Pipe Otiorrhvnchus-roda javljaju se tu i tamo pojedinačno, a mjestimice
povremeno u jačoj mjeri. Razmak između jedne i druge gradacije može biti
par godina, ali i nekoliko desetaka godina. Obzirom na njihovu prehranu sve
su vrste više manje polifagne, a monofagna vrsta nije nam do sada poznata.
To vrijedi jednako za imaga kao i za njihove ličinke. U jednoj gradaciji zna