DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 62     <-- 62 -->        PDF

UDK 634.0.686.3:034.0.945.31(075.5)


PLANIRANJE MREŽE ŠUMSKIH PUTEVA
U OKVIRU NASTAVNOG PROGRAMA ZAGREBAČKOG ŠUMARSKOG
FAKULTETA


Prof. NINOSLAV LOVRlC, dipl. inž. Zagreb


UVOD


Neophodno je potrebna uska povezanost šumarskoga stručnog obrazovanja
u okviru nastavnog programa na Šumarskom fakultetu s djelatnosti
stručnjaka u šumskoj privredi. Ta povezanost je nužna ako se želi postići
glavni cilj studija, a to je osposobiti apsolvente, koji će optimalno zadovoljiti
u svojoj stručnoj djelatnosti na bilo kojem području šumske privrede.
Prema tome je za sastav nastavnog programa studija potrebno upoznati područje
šumarske djelatnosti u šumskoj privredi. Tek nakon toga treba pristupiti
analizi nastavnog programa na području planiranja mreže šumskih
puteva.


1.
Djelatnost šumarskih stručnjaka na području planiranja
mreže šumskih puteva
Matična područja šumarske djelatnosti su slijedeća: uzgoj, zaštita, iskorišćivanje,
uređivanje šuma i lovstvo. S njima su manje ili više povezana ostala
područja kao što su ekonomika, šumska (prometala) transportna sredstva
(građevinarstvo), strojarstvo itd. Jasno je, da se ne može povući oštra granica
između pojedinih struka. Postoje prelazna odnosno granična područja,
gdje pojedinačna područja struka prelaze jedna u druga. Za rad na tim prelaznim
područjima potrebni su odgovarajući stručnjaci, no, njihov broj ne
smije biti prevelik, da se ne bi zanemarilo matično područje rada odnosno
jezgra dotične struke.


Razumljivo je, da se pri tome nameće pitanje kriterija izbora djelatnosti
stručnjaka pojedine struke, odnosno razgraničavan ja na graničnom području
te djelatnosti. Izbor glavnog činioca na polju djelatnosti u dotičnom
području pripast će onoj struci, koja ima najviše elemenata djelatnosti svoga
glavnog područja rada. Kod toga se može dogoditi da su ti elementi polovično
zastupani, odnosno s neznatnom prevagom jednog područja. U tom
slučaju pripast će dotično područje struci, stručnjaci koje se pokažu sposobnijima
i boljima na izvršavanju zadataka iz toga graničnog područja. Svakako,
da zbog izvanrednih prilika mogu nastati privremene poremetnje u po


*) Koreierat održan na VIII kongresu Jugoslavenskog društva za putove u Skopju
od 2—5. XI 1972. g.