DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 63     <-- 63 -->        PDF

gledu raspodjele djelatnosti stručnjaka, ali ipak ostaje uglavnom mjerodavan
navedeni kriterij. Nepovoljno je, ako stručnjaci jedne struke prijeđu na područje
djelatnosti druge struke utoliko, što neče moći uspješno izvršiti povjerene
in; zadatke, a pored toga njihova struka gubi korisno upotrebljive
snage.


Na osnovi izloženoga vidi se, da je planiranje mreže šumskih puteva,
koje pripada području šumskih transportnih sredstava, granično područje
između šumarstva i građevinske struke. Pri tome je mreža šumskih puteva
uglavnom osnovno šumsko transportno sredstvo, jer u današnjim uvjetima
gospodarenja i otvaranja šuma šumske željeznice ne dolaze u obzir. Šumske
žičare, također, služe otvaranju šuma, ali one su nadopuna šumskih puteva,
nisu trajne šumske prometnice te ne pripadaju osnovnoj mreži šumskih
transportnih sredstava.


Planiranje šumskih puteva temelji se na biološkim, ekonomskim i tehničkim
osnovama. Šumarski stručnjak rukovodi izradom plana gospodarenja
uz konzultaciju svih stručnjaka s glavnog područja šumarske djelatnosti:
uređivanja, iskorišćivanja, zaštite i uzgoja šuma. Ne smije se, međutim, zanemariti
i zaboraviti da šuma služi i za rekreaciju, za zaštitu vodotoka i voda,
itd. Kod tog planiranja šumarski stručnjak mora imati prvenstveno pred
očima cilj upotrebe odnosno koriščenja transportne mreže šumskih puteva.
Ta je mreža pogonsko sredstvo šumskog gospodarenja pa je zbog toga nužno
kod njezina projektiranja i izgradnje voditi računa u prvom redu o različitim
potrebama šumskog gospodarenja. Zahtjevi, kojima navedena mreža treba
udovoljiti, nisu isti sa stajališta pojedinih matičnih područja šumarske
djelatnosti odnosno gospodarenja. Ta stanovišta treba međusobno uskladiti


— a isto tako i tehnička — u odnosu na putnu mrežu, a zatim najsvrsishodnije
udovoljiti svim zahtjevima projektiranja i izgradnje prometne putne
mreže u konkretnom slučaju. Kod tog planiranja treba poznavati sve faze
rada u šumskom gospodarenju od »sjetve« do »žetve« odnosno do sječe, kao
i način kako će putna mreža udovoljiti pojedinim fazama. Poznato je da jedna
šumska cesta može biti npr. besprijekorno projektirana s tehničkog stajališta,
ali da ne odgovara sa stanovišta šumskog gospodarenja.
Na osnovi izloženoga, a prema naprijed postavljenom kriteriju, granično
područje planiranja šumske putne mreže odnosi se na puteve IV reda,
koji imaju specijalnu namjenu i lokalnog su karaktera. Jasno je da treba
doći do suradnje šumarskih i građevinskih stručnjaka, ako kod izgradnje tih
puteva dolazi do većih tehničkih zahvata.


Kao što u području šumarske djelatnosti ima građevinskih elemenata,
postoje i građevinska područja sa šumarskim elementima, kao npr. učvršćivanje
pokosa i nasipa biljnim pokrovom, zaštita od erozije i bujica. U tom
slučaju ne smije se mimoići suradnja navedenih stručnjaka.


2.
Nastavna građa kao osnova za planiranje mreže šumskih
puteva
Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu postoje dva odsjeka: šumsko-gospodarski
i drvno-industrijski. Nastavna građa drvno-industrijskog odsjeka neće
se razmatrati u ovom izlaganju, jer planiranje mreže šumskih puteva ne po