DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 65     <-- 65 -->        PDF

stoji u nastavnom planu tog odsjeka, a niti potreba operativne djelatnosti u
tom smjeru. Predmet ovog izlaganja je nastavna građa drugoga i trećeg
stupnja na šumsko-gospodarskom odsjeku.


Studij drugog stupnja traje četiri godine (8 semestara) te obuhvaća 34
obvezna predmeta, 2 izborna i 3 preporučena.


Za uspješnu realizaciju studija potrebno je međusobno povezati u jednu
cjelinu znanstvena saznanja i metode proučavanja. Te metode ne smiju se
oslanjati na momentane i pojedine oblike stručne djelatnosti u šumskoj privredi,
nego na područje struke kao cjeline.


Prilikom izrade nastavnog plana nužno je unaprijed odrediti smjernice
odnosno orijentaciju u radu prema svrsi stručne djelatnosti odnosno studija.
Na osnovi te svrhe sastavlja se nastavni plan odgovarajuće strukture kao
podloga za realizaciju studija.


Sastav i struktura nastavnog plana II stupnja zagrebačkoga šumarskog
fakulteta prikazana je u odnosu na područje šumarske stručne djelatnosti u
šumskoj privredi u grubim crtama na slici 1.


Prema tom prikazu nastavni predmeti svrstani su u četiri područja studija:
teoretsko, matično, granično i predvojnička izobrazba. Matično i granično
područje studija je podijeljeno na grupe predmeta koje obuhvaćaju
nastavne predmete prema šumarskoj djelatnosti u šumskoj privredi. Zatim
je prikazan postotni udio pojedinih grupa predmeta područja, izračunat prema
broju sati nastave, te povezanost područja studija s područjem stručne
djelatnosti u operativi.


U tom prikazu sastava i strukture nastavnog plana vidi se utjecaj stručne
operativne djelatnosti kao i težište studija na matičnom području.


Teoretsko područje studija obuhvaća opće i osnovne znanstvene discipline
(matematika, kemija, bolanika, mehanika itd.), koje su osnova svim
područjima studija.


Planiranje mreže šumskih puteva pripada graničnom području studija
pa je uklopljeno u slijedeću nastavnu grupu predmeta: geodezija, fotogrametrija,
šumsko građevinarstvo, šumska transportna sredstva, uređivanje bujica
i osnove strojarstva s eksploatacijom strojeva. Studij navedenih predmeta
pruža potrebnu tehničku podlogu planiranju mreže šumskih puteva, dok biološko-
tehnološku komponentu dobiva iz matičnog područja studija s odgovarajućom
grupom predmeta: uređivanje, iskorišćivanje šuma, uzgoj, zaštita
te lovna privreda.


Jedna od važnijih početnih faza planiranja šumske putne mreže je prostorni
razmještaj površina šumskoga gospodarskog kompleksa. Studij tog razmještaja,
odnosno izrade gospodarske osnove ili plana, obuhvaćen je uređivanjem
šuma. Po tom planu uređuju se šume prostorno i vremenski te se
propisuje tehnika načina gospodarenja. Prema tome, oblikovanje šumske
putne mreže ovisit će o tom prostornom dimenzioniranju kao i o ostalim
utjecajnim faktorima: načinu gospodarenja te postojećim geološkim i orografskim
prilikama, itd.


Studij predmeta iskorišćivanja šuma u svojim pojedinim fazama kao matično
područje studija ima jak utjecaj na planiranje šumske putne mreže.