DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Taj studij bavi se, pored ostaloga, i određivanjem transportnih sredstava,
koja uvjetuju kategoriju šumskih putcva odnosno gustoću otvaranja te ostale
tehničke elemente planiranja.


Potrebe uzgoja i zaštite šuma zahtijevaju kod intenzivnijeg gospodarenja
detaljnije otvaranje šuma s mrežom prometnica nižeg reda, kao što su
npr. uzgojne linije ili staze. U tom slučaju studij grupe predmeta uzgoja i
zaštite šuma povezuje se s planiranjem ostale naprijed navedene putne
mreže.


Posebnu važnost za planiranje mreže šumskih puteva ima studij grupe
predmeta organizacije i ekonomike. Poznato je, da organizacija u šumarstvu
uspostavlja optimalne odnose — u količini, kvaliteti, vremenu i prostoru —
između svih faktora rada i proizvodnog procesa te radnog organizma šumarstva.
Ekonomika daje mogućnost izbora najpovoljnije varijante mreže šumskih
puteva s gledišta investicija, eksploatacije, izdataka i koristi. Prema
tome, utjecaj organizacije, a isto tako i ekonomike, ne smije se zanemariti
pri planiranju putne mreže, ako se želi postići optimalni učinak u gospodarsko-
tehničkom smislu.


Iz navedenoga slijedi, da nastavna građa studija na šumarskom fakultetu
pruža odgovarajuću podlogu za planiranje mreže šumskih puteva. To planiranje
je kompleksno pa zahtijeva, kako slijedi iz prednjeg izlaganja, studij
širokog područja.


Na zagrebačkom Šumarskom fakultetu (šumsko-gospodarski odsjek) postoji
i studij trećeg stupnja (postdiplomski studij). To područje studija namijenjeno
je šumarskim diplomiranim inženjerima, i to u dva osnovna oblika:
studij specijalizacije i studij magisterija. Prvi studij traje dva semestra,
a drugi četiri semestra.


Na studiju trećeg stupnja planiranje mreže šumskih puteva pripada području
iskorišćivanja šuma. Taj studij usmjeren je na tehnološko-ekonomsku
komponentu planiranja mreže šumskih puteva, dok je tehnička komponenta
pomoćna i orijentacijska.


ZAKLJUČAK


Iz prednjeg izlaganja vidi se, da je područje mreže planiranja šumskih
puteva granično s obzirom na matično područje djelatnosti šumarskih stručnjaka
u operativi. Ono se odnosi na puteve IV reda, koji imaju specijalnu
namjenu i lokalnog su karaktera. U slučaju većih tehničkih zahvata pri izgradnji
navedene putne mreže, neophodno je potrebna suradnja šumarskih
i građevinskih stručnjaka.


Područje studija odnosno nastavna građa za planiranje putne mreže
kompleksno je te pripada većim dijelom matičnom tehnološkom (biološkom),
zatim ekonomskom, a u najmanjem obimu tehničkom području.