DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 68     <-- 68 -->        PDF

AKTUELNA PROBLEMATIKA


Privredna komora Jugoslavije, Savjet za šumarstvo i


drvnu industriju i Poslovno udruženje šumsko-privrednih


organizacija Hrvatske objavili su nedavno napise koji se od


nose na nomadsku ispašu ovaca i koza. Smatramo napise


zan´mljivim za našu stručnu javnost te ih objavljujemo u


cijelosti.


Uredništvo


UPOZORENJE I NESLAGANJE SA NOVIM POKUŠAJEM DRŽANJA
KOZA U ŠUMAMA


Povodom održanog Savjetovanja o problemima kozarstva u
Počitelju (Hercegovina) 20. XII 1972. i donijetih zaključaka


Savjet za šumarstvo i drvnu industriju Privredne komore Jugoslavije
na svojoj sjednici održanoj 31. I 1973. g. donio je odluku da uloži protest i
upozorenje nadležnim organima, organizacijama i javnosti na pokušaju da
se izmijene i ukinu postojeći zakonski propisi o zabrani i držanju koza i
paši u šumama, koji su u zadnjih dvadeset i pet godina dali dragocjene rezultate
u obnovi vegetacije i šuma, a u prvom redu na području jadranskog
krša (mediteranskog) i goleti.


Savjet osuđuje način na koji je organizirano Savjetovanj e o problemima
kozarstva Jugoslavije u Počitelju (Hercegovina) dana


20. XII. 1972., kao i objavljene zaključke istog Savjetovanja pod brojem
2122-24. I. 1973. g. i to sloga šio je problematika paše i brsta koza u šumama
raspravljana bez učešća nadležnih faktora tj. zainteresiranih šumskih privrednih
organizacija i organa društveno-političkih zajednica nadležnih za poslove
šumarstva.
Savjet za šumarstvo i drvnu industriju Privredne komore Jugoslavije, ne
želi niti ima prava da se miješa u samoupravna prava organa, organizacija i
članica u okviru Sekretarijata za poljoprivredu, prehrambenu, i duhansku industriju
i zemljoradničku zadrugarstvo, u nastojanju i traženju puteva za
povećanje stočnog fonda i proizvodnje mesa, mlijeka, vune i kože uz primjenu
i proširenje suvremenih tehničkih i tehnoloških rješenja uzgoja i selekcije
stoke. Posebno pozdravljamo nastojanja i akcije koje se baziraju na
proširenju i usavršavanju štalskog uzgoja stoke uopće, pa i koza. Takav uzgoj
ne šteti uvođenju suvremenih metoda uzgajanja šuma koje isto tako
imaju za cilj poboljšanje slanja i zaštitnih funkcija šuma i povećanje proizvodnje
drveta, kao industrijske sirovine, neophodne za život i razvoj naše
zajednice i rastućeg broja stanovništva.


U ranijem periodu razvoja naše zemlje i uvjeta života, koje je karakteriziralo
privredna zaostalost u cjelini i daleko manji broj stanovništva, koze
kao i veći broj druge stoke koristile su kroz ekstenzivni i nomadski način
pašarenja i šume. Time se sigurno doprinijelo degradiranju prostranstava