DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1973 str. 73     <-- 73 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


Prof. dr. Robert Gaussen i suradnik
docent dr. Zlatko Gračanin:
GEOGRAFIJA TALA. Izdavač: K. F.
Koehler , Verlag Stuttgart 1972.


Knjiga je pisana s posebnim obzirom na
tla srednje Evrope. Geografija tala je drugo
potpuno predano i vrlo prošireno izdanje
i sadrži 325 + 17 stranica sa dvije tabele
u boji i 23 fotografije na prvorazrednom
papiru. U tekstu se nalazi još 47 crteža
i karata.


Djelo ima 30 poglavlja i podjeljeno je u
dva dijela: Opća geografija tala i
Specijalna geografija tala. Poglavlja
od 1—7 obrađuju stvaralačke snage
faktora tvorbe i razvitka tala. Pedogenetski
se faktori promatraju pojedinačno
i u njihovoj međusobnoj zavisnosti. U
poglavlju 3 autori daju kratki pregled postanka
tipičnih komponenata tla, kao što
su sekundarni minerali tla, organska materija
tla, organsko-mineralni kompleks
tla, a dati su i podaci o sadržaju humusa
najglavnijih tipova tala u svijetu. U poglavljima
4—7 obrađeni su naslovi: prirodni
profili tla i definicija tla; klima
i tvorba tla; »zonalni« i »intrazonalni« tipovi
tla; reljef i tvorba tla. Raspored tipičnih
tala u pojedinim klimatskim zonama
svijeta, od polarnih hladnoća do ekvatora,
obrađen je u poglavljima 8—15. U
tom dijelu knjige opisana su tipična tla
i tipski pedogenetski procesi klimatskih
zona. Dati su primjeri dinamike, rasprostranjenosti
i raščlanjen ja procesa tvorbe
tla. U poglavljima 16 i 17 obrađuju se promjene
tla u smislu čuvanja i povećanja
njegove plodnosti kao i pojave smanjenja
i uništavanja plodnosti tla. Te se pojave
obrađuju po klimatskim zonama svijeta, a
pregledno su date i opće preporuke za povećanje
plodnosti tla i melioracije tala.


U drugom dijelu knjige pod nazivom
posebna geografija tala obrađena je ras


prostranjenonst i upotreba najvažmjih tala
u svijetu. Nakon uvida u naša znanja


o tlima pojedininh zemalja, u posebnim se
poglavljima obrađuju i tla srednje Evrope;
tla preostalog dijela Evrope izuzev
SSSR i Alpa; tla Alpa; tlo Sovjetskog Saveza
i Azije; tlo sjeverne i srednje Amerike;
tla Afrike i tla Australije i tla južne
Amerike. Uz taj tekst nalc-zi se i veći
broj preglednih pedoloških karata i skica
kao na primjer Čehoslovačke, Srednje Evrope,
Podunavlja, Azije, Evropskog dijela
Sovjetskog Saveza, Sjedinjenih američkih
država i Australije.
Geografija tala je djelo koje na
suvremen način obrađuje dosad slabo obrađeno
granično područje između fizičke
geografije i pedologije. Već sadržaj knjige
daje dovoljno informacija o tome da
su autori dali opsežno i izuzetno djelo.
Premda se ono bavi u vrlo š´rokim relacijama
sa osnovnim problemima iz područja
geografije tala, to djelo je bogato primjerima
i analizama koje su u vezi sa
užim područjima i najaktualnijim pitanjima
pedologije. Posebno to vrijedi za evropske
prilike, jer su tla Evrope u odnosu
na tla ostalih kontinenata najiscrpnije
obrađena. Vrijednosti knjige doprinosi
i popis literature koja je sređena
prema poglavljima djela. Ukupno 773 literarna
izvora imaju veliku bibliografsku
vrijednost. Uz popis literature nalazi se
kazalo predmeta.


Svojim sadržajem i opremljenošću ovo
će djelo zadovoljiti sve one koje zanimaju
znanja iz geografije tala. Velikom broju
stručnjaka (pedologa, geografa, šumara,
b:ologa, ekologa i drugih) poslužit će ovo
djelo kao neophodan udžbenik i priručnik
iz geografije tala. Prema onome što daje,
knjiga je prije jeftina nego skuna. Cijena
joj je DM 48.—.


Dr. J. Martinović