DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Speidel, G.: Seminar za šumarsko rukovodilo
osoblje.


Keller, Th.: Izvještaj sa VII Međunarodnog
radnog savjetovanja stručnjaka za
ustanovljavanje šteta na šumama uslijed
djelovanja odpadnih plinova, Essen 7.—11.


09. 1970.
Tromp, H.: Koncepcija švicarske privredne
politike u šumarstvu i drvnoj industriji.


Staden, D. v.: Palenje ugljena u nastavnoj
šumi ETH.
Fischer, F.: Čuvanje našeg životnog
prostora, simpozij na ETH.


Zvonimir Kalafađžić


FORSTWISSENSCHAFTLICHES
CENTRALBLATT (Forstw. Cbl.) god. 1971.


Br. 1


Loetsch, F.: Inventarizacija šuma pomoću
uzoraka određenih iz liste s taksacijskim
informacijama.


Timinger, J. i Pechmann, H. v.: Studij
vremena austrijske metode izvlačenja uŠumariji Partenkirchen/O. b. b.


Droste zu Hülshof, B. v.: Organizacija
i tehnika optimalne obrade podataka u
šumarstvu primjenom elektroničkih računara.


Br. 2


Dietrich, V.: Pojam »privreda« u šumarskom
smislu, njegova česta zloupotreba,
te njegova posebnost obzirom na šumu i
šumarstvo.


Rohmeder, E.: Selekcija smreke na rano
stvaranje vrlo debele kore.
Danz, W., Karl. J. i Toldrian, H.: O
stanju šuma u gornjobavarskim planinama.


Dimitri, L., Zycha, H. i Kliefoth, R.:
Istraživanja značenja infekcije panjeva
gljivom Fomes annosus za rasprostranjenje
crvene truleži smreke.


Kennel, R.: Konstrukcija prirasno-prihodnih
tablica pomoću distribucije prsnih
promjera i standardnih visinskih krivulja.


Br. 3
Köstler, J. N.: Prof. Fritz-u Backmund-
u za 70. rođendan.
Hafner, F.: O nužnosti tehničke izobrazbe
na studiju šumarstva.
Leibundgut, H.: Integralno otvaranje
šuma.
Sanktjohanser, L.: O pitanju optimalne
gustoće prometnica u planinskim šumama.
Kounen, V.: Otvaranje šuma i izgradnja
šumskih puteva u Švicarskoj.


Frank, A.: Zaštita prirode i uprava šumama.
Laatsch, W.: Zaštita tla u planinskim
šumama bavarskih Alpi.


Baumgartner, A.: Šuma kao faktor izmjene
u graničnom pojasu Zemlja—Atmosfera.


Assmann, E.: Pouzdani temelji za elastično
planiranje u šumskoj privredi.


Köstler, J. N.: Dvadeset godina praćenja
prirasta i drvne zalihe u šumi grada
Traunsteina.


Akca, A., Hildebrandt, G. i Reichert, P.:
Ustanovljavanje visine stabala pomoću
aerosnimaka jednostavnim mjerenjem paralaksi.


Ernst, F.: Povijest lovstva u bavarskom
predalpskom području.
Pechmann, H. v.: Šuma u privredi i u
svijesti stanovništva u 16. stoljeću.


Br. 4


Rehfuess, K. E. i Schmidt, A.: Djelovanje
podsijavanja lupinom i gnojenja kalkamonom
na ishranjenost i prirašćivanje
starijih sastojina bora u Oberpfalz-u.


Pechmann, H. v. i Aufsess, H. v.: Istraživanje
uzročnika truleži debla u sastojinama
smreke.


Seibert, P.: Njegovanje krajolika kao
preduvjet za potraj no korišćenje terena
u rekreacijske svrhe.


Br. 5


Miehlich, G.: Utjecaj podizanja čistih
smrekovih sastojina na poroznost, pHvrijednost,
sadržaj humusa i hranjivih elemenata
u pseudogleju na lesnoj ilovači.


Braun, H. J.: Metoda istraživanja potrošnje
vode drvenastih biljaka II dio:
Rezultati pokusa.
Kroth, W. i Zang, P.: Riziko šumskih
požara u bavarskim državnim šumama.


Siepmann, R.: Odontia bicolor (Alb. i
Schw.) Quel, i Amylostereum areolatum
(Fr.) Boidin, dva bazidiomiceta uzročnika
truleži stojećih debala smreke (Picea
abies).


Br. 6


Rehfuess, K. E.: Razvoj i zadaća šumsko-
ekoloških istraživanja u južnoj Njemačkoj.


Evers, F. H.: O štetama na smrekovim
sastojinama uslijed djelovanja soli s prometnica.


Liese, W. i Parameswaran, N.: O anatomiji
ekstremno debele kore smreke.


Weiger, H.: Procjena opskrbljenosti vodom
šumskih sastojina na pseudogleju.