DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Podaci su primarno dobiveni interpretacijom
aerosnimaka. U svakom sjecištu koordinatne
mreže topografske karte Švicarske
u mjerilu 1:50.000, postavljena je primjerna
ploha, što uz kilometarsku koordinatom
mrežu znači jednu plohu na svakih
100 ha, odnosno oko 13.000 ploha za cijeli
teritorij Švicarske pod šumom. Sjecišta
koordinata su uz pomoć poznatih točaka
prenijeta s topografske karte na aerosnimak.
Kod toga se je pazilo da se ne
potkradu sistematske pogreške. Podaci interpretacije,
koji se odnose na sastojinu
u koju je pala primjerna ploha, registrirani
su na perl´oriranim karticama. Interpretacija
je bila djelomično preispitana
i na terenu. Obično se je za jedan list
topografske karte utrošilo dva dana, tako
da je obiđeno svega oko 200 ploha. Relativna
pogreška interpretacije iznosila je
oko 10%, sastojine višeg postotnog učešća
opterećene su relativno manjom pogreškom,
kod manjeg postotka pogreška će
biti veća. Primijenjena metoda interpretacije
aerosnimaka ne daje nam doduše
egzaktne, ali zato, obzirom na red veličine,
dovoljno točne podatke o istraživanim
veličinama.


Rezultati interpretacije aerosnimaka ispitani
su i dopunjeni na temelju ankete,
koja je sprovedena kod švicarskih državnih
šumarskih organa.


Izabranom metodom dobivene su brzo,
a relativno pouzdano i jeftino informacije


o stanju švicarskih šuma u šumsko-uzgojnom
smislu, te podaci potrebni za planiranje
budućih zadataka na tom području.
Rezultati su podijeljeni prema privrednim
i produkcionim regionima, a djelomično
i prema visinskim pojasima. Publicirani
su u dva dijela: A. Brojčani materijali,
B. Diskusija sa šumsko-uzgojnog
stanovišta i primjena dobivenih rezultata.
Prosječna drvna zaliha za Švicarsku je
oko 280 m:i6 m3/ha, što je obzirom na učešće pretežno
planinskih šuma vidan uspjeh dosadašnjih
nastojanja šumara. To međutim
ne znači da nema teških šumsko-uzgojnih
problema. Iako je haračenje u šumama
prestalo još prije 100 god. sadašnje
stanje šuma ipak ne osigurava trajno
najveći mogući etat. Mlade sastojine su
u manjku, a previše je srednjedobnih i
starih. Mali postotak je pravih prebornih
šuma. Na velikim površinama se pašari.
Te sastojine su progaljene i rijetke, te
većinom zastarčene, što iziskuje potrebu
za konverzijom. Šumsko-uzgojne i šumsko-
privredne probleme izazvat će potreba
za povećanim sječama za oko 25%. U slijedećih
20 god. trebat će pomladiti oko


100.000 ha, od čega samo polovinu prirodno.
Svega 2/3 površina su otvorene.
Iz istraživanja izlazi najhitnija potreba
za otvaranjem šuma izgradnjom odgovarajućih
prometnica, te za pažljivim šumsko-
uzgojnim planiranjem. Što će ti zahtjevi
brže i pažljivije biti uočeni i ostvareni,
to će biti moguće bolje iskoristiti
prednosti, koje proizlaze iz povoljnog stanja
drvne mase i prirasta u šumama Švicarske.


Z. Kalafadžić
Application of Remote Sensors in Forestry.
Joint Report by Working Group
»Application of Remote Sensors in Forestry
«. (Primjena daljinskog istraživanja
u šumarstvu. Zajednički izvještaj istoimene
radne grupe.) Suradnici: Akca, A.;
Colwell, R.; Heller, R. C; Hildebrandt,
G.; Howard, J. A.; Kenneweg, H.; Langley,
Ph.; Lauer, D. T; Olson, Ch.; Roessel,
L. v.; Sayn-Wittgenstein, L.; Stellingwerf,
D. A.; Weber, F. P.; International
Union of Forest Research Organizations
(IUFRO), Section 25. Str. 188. obilno ilustrirano.
Rombach Verlag, Freiburg i. B.,
1971. god.


Zajednički izvještaj Sekcije 25 IUFRO-a,
napisan nakon XV IUFRO Kongresa. Mišljenje
autora je da će konvencionalna
aerofotografija i u budućnosti zadržati
svoj primat u primjeni. Primjena crno-
bijelih aerosnimaka srednjih mjerila je
u šumarstvu dobro poznata i neprijeporna.
Nove tehnike aerosnimanja, te drugi
sustavi daljinskog istraživanja (remote
sensing), koji su se pokazali korisni i u
šumarstvu na mnogim područjima (kartiranja,
inventarizacija, zaštita šuma, pedologija,
inženjerstvo, zaštita divljači),
će klasične metode u doglednoj budućnosti
samo nadopunjavati.


U pojedinim člancima opisuju se novije
metode daljinskog istraživanja, kao na pr.
multispektralna fotografija, različito polarizirani
radarski snimci, pseudokolor fotografija,
te navode mogućnosti primjene
i do sada postignuti rezultati. Prednosti
snimaka u boji, prema crno-bijelim, koje
se temelje na boljim mogućnostima uočavanja
razlika u boji i tonu (20.000 razlika
u boji i tonu, naprama 20 stupnjeva
sivo-crne skale), iskorišćeni su za razlučivanje
bolesnih stabala i sastojina od
zdravih, te za identifikaciju i izlučivanje
vrsta drveća i tipova sastojina. Priložena
istraživanja karakteristika spektralne remisije
s pojedinih vrsta šumskog drveća
i sa sastojina su temelj za razumijevanje
načina preslikavanja na pojedine vrste