DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 104     <-- 104 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


5.
sjednice U. O. proširene sa članovima
N.
O., koja je održana 19. 04. 1973. godine
u prostorijama »Šumarskog doma«
Prisutni: Blažević, Brkanović, Hren,
Krnjak, Mačešić, Potočić, Tomaševski,
Vanjković i Antoljak.


Dnevni red:


1.
Otvorenje sjednice i aktuelna stručna
problematika
2.
Saopćenja, dopisi, Plenum Saveza i
dr.
3.
Završni račun za 1972. g. i prijedlog
plana prihoda i rashoda za 1973.
a


4.
Koordinacioni odbor šumarstva —
pravilnik o radu, sastav odbora i dr.
5.
Razno
Ad 1.sjednicu je otvorio predsjednik ing.
S. Tomaševski i u aktuelnoj stručnoj problematici
iznio: produžen je rok javne
rasprave o nacrtu Zakona o šumama Hrvatske
do 10. V. 1973; dovršena je izrada
Zakona o lovu, nakon što je usklađen sa
međunarodnom konvencijom o zaštiti ptica;
dovršen je Zakon o šumskom sjemenu
i sadnicama, kao i zakon o vodama;
elaborat o društveno-ekonomskom položaju
šumarstva u Hrvatskoj izrađen je i
razmatra ga grupa stručnjaka i nakon toga
dolazi pred Sabor; u »Šumarskom domu
« započeti su razgovori o integraciji
postojećih instituta za šumarska istraživanja.
— propaganda šumarstva o pošumljavanju,
protupožarnoj službi, očuvanju postojećih
šuma kao i zaštiti čovjekove sredine
postaje veoma aktuelna, pa je potrebno
da se Savez, Šumska gospodarstva
i područne šumarije jače angažiraju u
ovom radu.
— potrebno će biti osnovati zajednički
fond zainteresiranih općina za protupožarnu
organizaciju na Kršu (Zakon nije prihvaćen!)
Ad 2.


— SITŠID — Jugoslavije požuruje naplatu
knjiga »Utvrđivanje i društveno
250


vrednovanje općekorisnih funkcija šuma«
i »Društveno-ekonomski položaj šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije«. Dug
našega Saveza za ove knjige iznosi 27.300
din., dok dužni doprinos članarine iznosi
5.500. din.


— u vezi amandmana i novoga Ustava
radi se na izradi prijedloga novog Statuta
SITJ i SIT — Hrvatske, a nakon ovoga
u izradu dolaze Statuti stručnih saveza.
— za stalnu pokretnu izložbu izdanja
IT organizacija koju organizira SIT —
Jugoslavije, dostavit će naš Savez publikacije:
Š. L. 1971—73, Šafarovo uzgajanje
šuma, Šumarsku bibliografiju 1846—
1946 i 1946—1955. g. i si.
— odobrava se Poslovnom udruženju
proizvođača drvne industrije nastavak izgradnje
tavanskog prostora u III katu
»Šumarskog doma« u poslovne prostorije
uz iste uslove, koji su obuhvaćeni i usaglašeni
ugovorom br. 95/72 od 14. II 1972.


g. Izgradnja tavana drugog dijela zgrade
razmotrit će se naknadno (ulaz sa Perkovčeve
ulice).
— načelno se podržava predloženi idejni
program »Južni bazen« u vezi razrade
dugoročnog razvoja šumarstva i drvne
industrije za područje primorsko-ličke
makroregije i karlovačko-kordunske
subregije, te detaljna razrada ovoga šumsko-
drvnog kompleksa i pozdravlja ovako
pristupanje konkretnoj razradi po Zavodu
za produktivnost, Institutu za šumarska
istraživanja i Institutu za drvo
(svi Zagreb).
— na »šumarski četvrtak« 15. III o. g.
proslavljena je u Šumarskom domu 90
godina života ing. Milana Dudukovića,
vjerojatno najstarijeg šumara Hrvatske!
— proteklih »šumarskih četvrtaka« uŠumarskom domu održao je ing. P. Ziani
predavanje: Vegetacija, planine i naselja
predsaharskog područja sjev. Afrike, zatim
ing. P. Strinoka: Zemlje, ljudi i običaji
ist. Afrike (Kenije) i Gradovi, ceste,
vodoprivredne naprave i građevinski objekti
USA. Predavanja su bila popraćena
prekrasnim color-diapozitivima uz brojno
učešće članova ŠD — Zagreb.
— Savez će povećati iznos osiguranja
Šum. doma od 1,800.000 din na 4,000.000
din kod OZ Croatije i izvršiti potrebna