DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 96     <-- 96 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


DRVNA INDUSTRIJA, 23:1—12, 1972,
Zagreb. Kazalo članaka, prikaza, stručnih
obavijesti i izvještaja


Broj 1—2:


S a 1 o p e k, D.: Predsušenje — ekonomičniji
način privređivanja. Neka iskustva
iz DIP-a »Plješivica« — Donji Lapac,
3—11.


F u č k a r, Z.: Mjesto i uloga funkcije
održavanja uređaja i postrojenja u drvno-
industrijskim poduzećima, 13—15.


Ettinger, Z.: Ormig strojevi za pripremu
tehnološke dokumentacije u drvnoj
industriji, 16—20.


Kliment , S.: Automatizirana obrada
podataka u drvnoj industriji, 20—23.
Herljevi ć, N.: Trgovački uzusi i
kvaliteteta egzota, 24—29.
Hren , Z.: Tehnički centar za drvo (Pariz),
30—31.


11 i ć, A.: Blizu trećina izvoza naših
drvnih proizvoda usmjerena prema Italiji,
32—35.


Stajduhar, F.: H. Oilman »Prognoza
razvoja potrošnje drva«, 36—37.
R a š i ć, M: Bezbojni nitrolakovi, 38—


39.
Broj 3—4:


Stajduhar , F.: Prilog istraživanju
fizičko-mehaničkih svojstava bukovine u
Hrvatskoj, 43—59.


F i g u r i ć, M.: Sinhronizacija tekuće
trake u odjelu montaže, 61—69.


Kovačevi ć, S.: Zaštita drva u građevinarstvu.
Pentaklorfenol i organo-kositreni
spojevi, 70—72.


Ettinger , Z.: Održan seminar »Organizacija
proizvodnje u drvnoj industriji«,
73—75.


P e t r o v i ć, S.: Institut za istraživanje


i tehniku drva u Münchenu, 76—79.


11 i ć, A.: Iz zemlje i svijeta, 80—82.


R a š i ć, M.: Površinska obrada stolica,


84—86.


Broj 5—6:


G o g e r, N.: Razvojne mogućnosti šumarstva,
drvne industrije i industrije ce


luloze i papira SR Hrvatske od 1971—
1975. godine s osvrtom na dugoročne razvojne
mogućnosti, 91—94.


M e đ u g o r a c, K.: Kontrola kvalitete
proizvodnog procesa metodom uzoraka,
95—99.


T k a 1 e c, S.: Analiza asortimana proizvoda
u industriji namještaja, 100—106.
Bruci , V.: Osvrt na mehaničku preradu
u Finskoj, 107—113.
Hren , Z.: Normalizacija, kontrola kvalitete
i ambalaža, 114—116.


R a š i ć, M.: Površinska obrada furniranog
namještaja bezbojnim lakovima, 120
—121.


Broj 7—8


Stajduhar, F.: Suvremene iverice


— zahtjevi i problemi proizvodnje, 127—
123.
G o g e r, N.: Razvojne mogućnosti šumarstva,
drvne industrije celuloze i papira
SR Hrvatske od 1971 do 1975. godine
s osvrtom na dugoročnije razvojne mogućnosti,
135—139.
Stajduhar, F.: Važnije egzote u drvnoj
industriji, 141—142.
Hren , Z.: Upotreba atomske energije
za učvršćenje pokosti kod oplemenjivanja
ploča, 143—145.
***: Bešavno spajanje i oblikovanaje
po Kanturan metodi, 147—148.
Š o 1 a j a, J.: Mogućnosti poboljšanja
poslovanja u klasičnim tvornicama troslojnih
ploča iverica u Jugoslaviji, 149—


151.
Hren, Z.: Održavanje kružnih pila
(Boyer) — Završna obrada lakiranog pokućstva
(prikaz knjige), 153—154.


R a š i ć, M.: Otvorena nova tvornica boja
i lakova, 156—157.


Broj 9—10:


H a 1 u s e k, F.: Kontrola kvalitete proizvodnog
procesa kao faktor industrijskog
nivoa produkcije, 163—172.


Brežnjak , M.: Iz pilanarstva Norveške,
173—175.
Pristav e c, P.: Kontaktno sušenje
vakuum postupkom, 177—179.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Štajđuhar, F.: Važnije egzote u
drvnoj industriji, 180—181.


Hren, Z.: Strojevi za obradu drva na
ovogodišnjem Zagrebačkom velesajmu,
183—186.


R a š i ć, M.: Protupožarni premazi za
drvo, 188—189.
Ilić , A.: Iz DIK-a »Česma« Bjelovar,
192—195.
Ilić, A.: Exportdrvo na Zagrebačkom
velesajmu, 192—201.
Štajđuhar , F.: Nomenklatura tehničkih
termina u šperovanom drvu, 202—203.


Broj 11—12:


G o g e r, N : Razvojne mogućnosti šumarstva,
drvne industrije i industrije celuloze
i papira SR Hrvatske 1971—1975
godine s osvrtom na dugoročnije razvoj


ne mogućnosti, 207—215.


Hren, Z.: Razmatranje o novim standardima
proizvodnje šper-ploča, 217—221.


K r i 1 o v, A.: Da li je moguće povećati
produktivnost starih gaterskih strojeva,
223—224.


M o d 1 y, J.: Drvo u zrakoplovnoj industriji,
225—234.
Štajđuhar, F.: Važnije egzote u drvnoj
industriji, 235—236.
G o g e r, N.: Poslovni rezultati drvne
industrije od I do IX mjeseca 1972., 237.
F r ö b e, Z.: Unutarnji transport u drvnoj
idustriji, 238—239.
R a š i ć, M.: Xylamon impregnacije, 240
—241.


Štajđuhar, F.: Nomenklatura tehničkih
termina u šperovanom drvu, 242
—244.


B. B.