DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1973 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Dimpflmeier, R.: Agrikol drži sadnice
svježim kod uskladištenja i transporta.
Fischer, F.: Novi načini zaštite sadnica
od transpiracije.
Zürcher, U.: Šuma u sveukupnoj projekciji
naseljavanja.


Br. 6
Hunziker, Th.: Ciljevi evropske godine
zaštite prirode 1970.
Krebs, E.: Značenje drveća u poljima
za naš krajolik.
Fischer, F.: Prilog pitanju sudbine šumaraka.
Rüedi, K.: Idealne i javne koristi od
šuma.
Eiberle, K.: Prvi rezultati iz rezervata
»Krummenlinden«.
Leibundgut, H.: Šumarski problemi uređenja
pejsaža.
Herter, J.: Srednje i niske šume kao
objekti zaštite prirode.
Fischer, F.: Poređenje šume i šumske
privrede.


Br. 7


Surber, E.: Pokrajinska trušnica u Ro


dels-u GR, planiranje i oprema.
Trepp, W.: Pogon trušnice.
Tromp, H.: Istraživanje drva i drvarski


obrt.
Schmid, P.: Problemi inventarizacije
šuma.
Rhody, B.: Aerosnimanje i izrada karata
šuma u Švicarskoj.
Rhody, B.: Izvještaj o kartografiji šuma
u Austriji i SR Njemačkoj.


Br. 8


Dreyer, P.: Pogled na privredu kantona
Fribourg.
Corboud, H.: Javne šume kantona Freiburg.
Chervet, M.: Privatne šume Fribourg-
a.
Mamarbachi, A.: Uređivanje šuma u
kantonu Fribourg.
Jendly, A.: Šumarska stručna izobrazba
u kantonu Fribourg.
Jungo, J.: Zaštita prirode u kantonu
Fribourg.


Brülhart, A.: Politika pošumljavanja
kantona Freiburg u području gornji Sensebezirk.


Dubas, M.: La Valee de la Treme.
Zehnder, M.: Jaun, općina s mnogo za


dataka za šumara.
Plancherel, G.: Šuma Gibloux.
Kammermann, W.: Naselja za odmor u


šumskim područjima — neki problemi na
primjeru Les Paccots.


Weck, J.-C. de: Građanska komuna´ u
Fribourg-u.
Bays, M.: Zakoni i statistika lova i ribolova
u Fribourg-u.


Br. 9
Lindner, A.: Šuma i divljač, jedinstvo
ili suprotnost?
Rodenwaldt, U.: Uzgajanje šuma i lov.
Ueckermann, E.: Štete od srneće divljači
i njihovo sprječavanje.
Novakova, E.: Ekološki problemi uzgajanja
divljači u ČSSR.
Klinger, K.: Paraziti kao rasprostirači
infekcionih bolesti divljači.
Bou vier, G.: Neke bolesti divljači koje
se mogu prenijeti na čovjeka i domaće
životinje.
Eiberle, K.: O djelotvornosti ograda u šumama.
Quervain, M. de: Izvještaj o djelovanju
saveznog instituta za istraživanje snijega
i lavina u 1968.—69. god.


Br. 10
Rau, F.: Funkcionalno uzgajanje šuma na
ekološkoj osnovi.
Löffler, H.: Utjecaj svojstava debla i
programa prerade na vrijednost trupaca
za pilansku preradu.
Köpf, E. U.: Mogućnosti racionalizacije
u iskorišćivanju glavnog prihoda.
Bosshard, H. H.: Pregled sadašnjeg stanja
i razvitak tehnoloških istraživanja u
slijedećih 10 godina.
Fischer, F.: Nova tvornica iverica u
kantonu Luzern.
Stahel, J.: Visokoškolska izobrazba šumara
u Velikoj Britaniji.
Ruchmann, F.: Pokus izvlačenja primjenom
vozila za uređenje skijaških pista
»Ratrac S«.


Br. 11
Wälchi, O.: Pitanje razprostranjenja
gljiva, koje uništavaju drvo u raznim
nadmorskim visinama.
Sekawin, M.: Pogled na talijansku kulturu
topola.
Kutter, H.: Mali prilog godini zaštite prirode
1970.
Fischer, F.: Novi putevi mjere mladih
sastojina?
Fischer, F.: Utisci s međunarodnog sajma
šumarstva i drvne industrije, München
1970.


Br. 12


Etter, H.: Sistematičko planiranje.
Tromp, H. i Bloetzer, G.: Pitanje odštete
šumoposjednika.


245