DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Počevši od početne zadane vrijednosti parametra B stroj računa veličinu
Z (B) za vrijednosti B + DB, odnosno za vrijednosti B + DB/2n (n = 1, 2,. ..),
gdje se B stalno mijenja sve dok promjena B koja bi povećala vrijednost
izraza Z (B) ne postane manja od EB. Sa posljednjom vrijednost B stroj prema
(2) izračuna A i prema (1) SS.


Program je sastavljen u FORTRAN-u i testiran.


4. PRIMJER
Navedenom metodom smo izjednačili podatke za visinsku krivulju.
Od mr. Ane Pranjić dobili smo na raspolaganje materijal koji je ona prikupila
i izjednačila logaritamski funkcijom


B


H = 1.3 + Ae D


Izjednačene su dominantne visine 90-godišnje sastojine hrasta lužnjaka
u Lipovljanima.
U tabeli 1 navedeni su parametri koje je dobila Ana Pranjić (1) u usporedbi
sa parametrima dobivenim ovdje izloženom metodom.


Tabela 1


parametri izjednačenjelogaritmiranjem
izjednačenje metodom
opisanom u ovom radu
ABSS
33.067
8.375
38.3577
33.308
8.607
37.9057


Komparacija parametara


Uočimo da je SS — suma kvadrata odstupanja — dobivena izjednačenjem
novom metodom manja od odgovarajuće sume kvadrata odstupanja
dobivene logaritamskim izjednačenjem. Primijetimo, također, da to nije slučajno,
jer nova metoda minimizira SS zavisne varijable, dok logaritamska metoda
minimizira SS logaritama zavisne varijable, što nije isto.


Metoda opisana u ovom radu daje uvijek najbolja rješenja u smislu metode
najmanjih kvadrata.


U Tabeli 2 dane su komparativno visine izjednačene logaritamskom metodom
(Hj) i visine izjednačene novom metodom (H). U koloni (4) Tabele 2
navedene su razlike d = H—Hj.


Odmah uočavamo da krivulja dobivena logaritamskim izjednačenjem nije
cijela ispod optimalne krivulje. Nadalje vidimo da su razlike između krivulja
veće na njihovim krajevima.