DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Smatramo da će razlike biti znatnije kod izjednačenja tankih stabala
kao i kod izjednačenja prebornih sastojina gdje su razlike između najtanjeg
i najdebljeg stabla velike.


Daljnja istraživanja trebala bi te razlike ispitati.


Tabela 2


(1) (2) (3) (4)
D Hi H d


26 25.26 25.22 —0.04
28 25.82 25.79 —0.03
30 26.31 26.30 —0.01
32 26.75 26.75 0.00
34 27.15 27.16 0.01
36 27.50 27.52 0.02
38 27.83 27.86 0.03
40 28.12 28.16 0.04
42 28.39 28.44 0.05
44 28.64 28.69 0.05
46 28.86 28.92 0.06
48 29.07 29.14 0.07
50 29.27 29.34 0.07
52 29.45 29.53 0.08
54 29.62 29.70 0.08
56 29.77 29.86 0.09
58 29.92 30.01 0.09
60 30.06 30.16 0.10
62 30.19 30.29 0.10


Usporedba izjednačenih visina


5. POOPĆENJE
Do sada smo u funkciji
y = C + Af (x, B)
parametar C držali fiksnim.


Problem se može poopćiti tako da se i parametar C varira.


Postupak je analogan svemu što je ovdje već izneseno .


Također smo sastavili i testirali program za računar koji računa parametre
A, B, C tako da suma kvadrata odstupanja


SS = S [Vi — C — Af (xi( B)]2
bude minimalan.