DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 101     <-- 101 -->        PDF

106.
Izumiranje nekih rijetkih biljaka. — Pr´roda, 2: 33—36, Zagreb 1964.
107.
Međunarodno savjetovanje predstavnika Botaničkih vrtova u Hamburgu (1964).
— Hortikultura, 4: 7—10, Split 1964.
108.
Kako su nastale neke rijetke endemične i reliktne biljke. — Biološki list, 8:
117—119; 9: 129—132, Sarajevo 1964.
109.
Nouvelle localite de 1´ Astragale ä feuilles etroites (Astragalus angustifolius
Lam.) en Dalmatie. — Informationes botanicae, 3: 7—10, Zagreb 1964.
110.
Das Verbreitungszentrum von Ephedra nebrodensis Tin. in Kroatien. — Informationes
botanicae, 3: 10—16, Zagreb 1964. (Sa Z. Martinis).
111.
Population of mountain pine, Pinus mugo Turra, in the mountains of Croatia.
— Informationes botanicae, 3: 16—20, Zagreb 1964. (S A. Kajtna).
112.
Ein sonderbarer Tannenwald auf dem Biokovo in Dalmatien. — Informationes
botanicae, 3: 20—28, Zagreb 1964. (S B. Klapka).
113.
Botanički vrt ljekovitog i otrovnog bilja u Zagrebu. — Hortikultura, 2/3: 67—
70, Split 1965.
114.
Biokovo. — Naše planine, 3/4: 49—54, Zagreb 1966.
115.
Poreklo našeg biljnoga sveta i potreba zaštite njegovih ređih predstavnika.
— Biološka čitanka SR Srbije, Beograd 1966.
116.
Velebitski botanički vrt. — Priroda, 6/7: 164—165, Zagreb 1966.
117.
Biljni svijet Velebita. — Naše planine, 9/10: 201—208; 11/12: 259—266, Zagreb
1966., 1/2: 23—28, Zagreb 1967.
118.
Naši samonikli zvončići. — Hortikultura, 1: 5—9, Split 1967.
119.
Zaštita prirode i turizam. — Priroda, 3: 65—69, Zagreb 1967.
120.
Biljka. — Medicinska encikl., 1: 451—457, Zagreb 1967.
121.
Jestive i otrovne gljive. — Medicinska encikl., 3: 5—7, Zagreb 1968.
122.
Biljni pokrov Biokova. — Prirodosl. :´straž. Jug. akad., 37: 5—224, Zagreb 1969.
123.
Nova vrsta žutike (Berberis) u flori Hrvatske. — Acta Bot. Croat., 28: 423—425,
Zagreb 1969.
124.
Prva planinska botanička stanica u Hrvatskoj. — Priroda, 3: 70—72, Zagreb
1969.
125.
Botanički vrt u Velebitu. — Naše planine, XXI: 71—72, Zagreb 1969.
126.
Sastav flore Medvednice i pregled njezine vegetacije (Prethodni izvještaj). —
Zagreb 1969. (S. B. Klapka — Rukopis).
127.
Neki pogledi na suvremenu zaštitu prirode u Jugoslaviji. — Knjiga plenarnih
referatov in povzetkov, pp. 31—47, Ljubljana 1969.
128.
Alyssum samoborense Horv., izolirana svojta vrste Alyssum montanum s. 1. i
njen položaj unutar srodnih svojta na jugoistoku Evrope. — Acta. Bot. Croat.,
29: 183—196, Zagreb 1970.
129.
Funkcija sutjeski i prijevoja u florogenezi Dinarida. — Period, biologorum,
72: 39—60, Zagreb 1970.
130.
Ljekovito bilje. — Liječnik u kući. Popularni zdravstveni priručnik, pp. 365—
434, Zagreb 1970.
131.
Velebitski botanički vrt, 1480 m. Stručni vodič. — Senjski zbornik, IV (1969—
1971), Senj 1971. (Posebni otisak, pp. 1—30).
132.
Novo nalazište svojte Sibiraea laevigata subsp. croatica Degen na Velebitu. —
Acta Bot. Croat., 30: 131—134, Zagreb 1971.
333.
Biokovo. — Malakološki muzej, pp. 1—137, Makarska 1971.
134.
O časopisu Priroda«. — Priroda, 10: 294, Zagreb 1971.
135.
Novo nalazište sibireje u VelebJtu. — Priroda, 4: 97—98, Zagreb 1972.
136.
Biljni svijet na hrvatskim planinama. — Rukopis, pp. 1—222, Zagreb 1972.
Kao istaknuti znanstveni i društveni radnik bio je KUŠAN funkcionar ili
aktivni član slijedećih stručnih foruma, ustanova i organizacija: Ekološka
sekcija JAZU, Savjet bioloških instituta u Rovinju i Dubrovniku, Savjet Instituta
za botaniku Sveučilišta u Zagrebu (jedan od četvorice osnivača), Biološka
sekcija Hrvatskoga prirodoslovnog društva, Radna zajednica Instituta