DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 102     <-- 102 -->        PDF

za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Republički
savjet za zaštitu prirode u Zagrebu (predsjednik), Komisija za posebnu
zaštitu biljnih i životinjskih vrsta u Savjetu za zaštitu prirode SRH (predsjednik),
Komisija za koordinaciju naučno-istraživalačkog rada pri Republičkom
zavodu za zaštitu prirode SRH, Komisija za predlaganjc stručnih
mjera i stručni nadzor u Velebitskom botaničkom vrtu (predsjednik), Redakcijski
odbor »Prirode« (glavni urednik), Redakcijski odbor časopisa »Hrvatski
planinar« (glavni urednik), Hrvatsko planinarsko društvo (potpredsjednik),
Planinarsko društvo Zagreb i dr.


Povezano sa svojom djelatnošću i funkcijama KUŠAN je sudjelovao na
mnogim domaćim i stranim savjetovanjima i sastancima, kao što su primjerice:
I i II Kongres biologa Jugoslavije, II i III Savezno savjetovanje stručnjaka
za ljekovito bilje, V Međurepubličko savjetovanje o zaštiti prirode,
Međunarodna savjetovanja botaničkih vrtova u Stuttgartu, Hamburgu, Münchenu,
Grazu i Beču, X Internacionalni botanički kongres u Edinburghu itd.


U većini društava i sekcija, na gotovo svim spomenutim savjetovanjima,
na kolokvijima Farmaceutskog fakulteta; u Narodnom sveučilištu, Naučnom
društvu i Univerzitetu u Sarajevu; Društvu prijatelja cvijeća i zelenila u Zagrebu,
na zagrebačkoj RTV (u povodu Evropske godine zaštite prirode) i
drugdje — KUŠAN je, u tijeku godina, održao oko tridesetak različitih znanstvenih
i stručno-popularnih predavanja. Zajednička odlika tih predavanja
bile su aktualnost i zanimljivost tematike te vrlo solidno pripremljen i dokumentiran
prikaz problematike.


U znak priznanja za zalaganje u podizanju nastave i radu na fakultetu,


F. KUŠAN-u je Komitet za naučne ustanove, sveučilište i visoke škole NR
Hrvatske, dne 22. 12. 1949. godine, dodijelio 25.000 Din nagrade. Iz istih razloga
vrt u Alagovićevoj ul. 43 — s nekoliko tisuća, većinom planinskih samoniklih
biljaka prenesenih iz različitih krajeva Jugoslavije — nosi nakon
profesorove smrti službeni naslov: Botanički vrt ljekovitog bilja »Fran Kušan
« .
Svoju vrijednu zbirku lišaja KUŠAN je poklonio Zavodu za farmaceutsku
botaniku, u kojem je osim toga — s raznih profesorovih ekskurzija i
putovanja — ostalo nekoliko desetaka tisuća herbarskih primjeraka bilja te
oko tisuću originalnih fotografija i krasnih dijapozitiva (u boji) pojedinih
bilina, biljnih zajednica i različitih krajolika.


U ostavštini iza profesorove smrti nalazi se i skoro posve završen rukopis
djela »Biljni svijet na hrvatskim planinama«, u kojeg je Uvodu Prof.
Dr FRAN KUŠAN napisao, između ostaloga, slijedeće:


»Tebi planino, posvećujem ove retke. U Tebi sam se rodio.. .
u Tvojim sam šumama protivio najljepše dane svog djetinjstva . .
u Tebi sam nalazio utjehe i mira u najtežim danima svoga života
. . . s Tobom ću, draga planino, i završiti svoj rad . . .«


Tako je vrsni poznavalac i poštivalac prirode Prof. Dr FRAN KUŠAN
zaokružio svoju djelatnost i završio svoje impozantno životno djelo. Neka
mu za to bude odano zasluženo poštovanje i trajno sačuvana uspomena u
krugu prirodoslovaca, šumara i drugih ljubitelja prirode!


Dr S. Bertović


420