DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— Ekipaža sa zglobnom vezom između traktora i prikolice. Tu je riječ
o
jedinstvenom agregatu, koji cijelu godinu radi na poslovima privlačenja.
Velike ekipaže su nosivosti veće od 10 tona. Traktor snage preko 100 KS
je zglobno vezan sa fleksibilnom šumskom prikolicom. Pogon je (po potrebi)
na svih 6 točkova. Kran je obično ugrađen na prikolici i ima kapacitet
do P t/metara. Velike ekipaže su namijenjene za privlačenje u čistim
(dovršnim) sječama.
Osim ekipaža bila su izložena vitla. Najčešće se radi o vitlima kapaciteta
3 tone, koja se mogu veoma lako ugraditi na poljoprivredni traktor.
Interesantno je napomenuti, da su ova vitla opremljena posebnom mehaničkom
komandom, koja omogućava daljinsko upravljanje. Time je postignuta
značajna ušteda, jer traktorista sam obavlja posao, bez kopčaša.
Osim ovih vitala izložen je već poznati RADIOTIR, vitlo kapaciteta 1
tonu sa radioupravljanjem. Namijenje je izvlačenju oblovine u prvim prorjedama.
Možda iznenađuje podatak da su na cijelom sajmu izložena samo 2
zglobna traktora i to iz ČSSR i Njemačke.
Na demonstracijama su prikazani i zglobni traktori iz Skandinavije.
No tu se radi o modificiranim traktorima, koji nemaju više 2 osovine, nego
3 i opremljeni su posebnim hidrauličnim dizalicama. Takav traktor više ne
treba pomoćnog radnika — kopčaša, a postiže bolje efekte — posebno u
radu sa sitnijom deblovinom.


3.4 Oprema za transport drvne mase
U Švedskoj se oko 65% drvne mase prevozi kamionima, dok se prijevoz
vodotocima (cea 23´%) polako napušta. Najčešće je riječ o troosovinskim
kamionima s prikolicama, koji imaju kapacitet do 40 tona. Kamioni
su opremljeni dizalicama 5—9 tona/emtara.


Prema tome što se transportne opreme tiče, nismo vidjeli ništa revolucionarno,
osim što se kapacitet vozila i dizalica povećao.


4.
RAZVOJ TEHNOLOGIJE I OPREME POSLJEDNJIH GODINA
U ŠVEDSKOJ
U 1955. godini utrošeno je 0,65 radnih dana za sječu i privlačenje 1 m:i
drvne mase, dok je u 1970. utrošeno svega 0,22 rd. Takav brz porast produktivnosti
rezultat je više faktora, a dobrim dijelom i uvođenja mehanizacije.


Od 1955. g. dolazi do bržeg uvođenja motornih pila i do zamjene konja
u fazi privlačenja. Osnovicu farmerske opreme u to vrijeme činio je traktor
jačine oko 30 KS (Fe 35) opremljen sa malom šumskom prikolicom (3—4
tone), i malim mehaničkim kranom. Ponegdje se je primjenjivao traktor
opremljen vitlom.


Kod obje opreme u radu je sudjelovao traktorista i pomoćnik — kopčaš.
Takove male ekipaže sa mehaničkim kranom zadržale su se do 70-tih
godina.


399